Apparna som du skapar är ofta mest användbara när de är tillgängliga just där människor utför sitt arbete. PowerApps gör att du kan bädda in appar i en iframe så att du kan integrera apparna till webbplatser och Power BI-instrumentpaneler.

I det här avsnittet visar vi dig hur du ställer in parametrarna för app-inbäddning. Vi ska bädda in vår tillgångsbeställningsapp i en webbplats och en instrumentpanel.

Power BI-instrumentpanel med inbäddad app

Observera: Endast PowerApps-användare i samma klientorganisation kan komma åt den inbäddade appen.

Du kan också integrera PowerApps i SharePoint Online (utan att använda en iframe). Mer information finns i Generera en app från SharePoint med PowerApps.

Ange URI-parametrar för din app

Om du har en app som du vill bädda in är det första steget att ange parametrarna för URI (Uniform Resource Identifier), så att iframe vet var appen finns. URI:en finns i följande format:

https://web.powerapps.com/webplayer/iframeapp?source=iframe
&appId=/providers/Microsoft.PowerApps/apps/[AppID]

Observera: Vi har lagt till en radbrytning så URI:en visas bättre på sidan.

Det enda du behöver göra är att ersätta ID för din app för [AppID] i URI:n (inklusive '[' & ']'). Vi visar dig snart hur du hämtar värdet, men först visar vi här alla parametrar i URI:en:

 • [appID] - är i formatet /providers/Microsoft.PowerApps/apps/[AppID]. Det innehåller ID för den app som ska köras.
 • screenColor - används för att ge en bättre app-inläsningsupplevelse för dina användare. Den här parametern är i formatet RGBA (rött värde, grönt värde, blått värde, alfa) och kontrollerar skärmfärgen när appen har lästs in. Det är bäst att ställa in den på samma färg som för din apps ikon.
 • source - påverkar inte appen, men vi rekommenderar att du lägger till ett beskrivande namn för att referera till källan för inbäddningen.
 • Slutligen kan du lägga till eventuella anpassade parametrar du vill ha via Param()-funktionen, och dessa värden kan användas av din app. De läggs till i slutet av URI:en, exempelvis som [AppID]&param1=value1. De här parametrarna läses enbart vid start av appen. Om du behöver ändra dem måste du starta om appen.

Hämta app-ID

App-ID är tillgängligt på powerapps.com. För appen som du vill bädda in:

 1. I powerapps.com, på fliken Appar, klickar du eller trycker på knappen med tre punkter (... ), sedan Information.

  Gå till information om appar

 2. Kopiera App-ID.

  Kopiera app-ID från informationen

 3. Ersätt värdet [AppID] i URI:en. För vår tillgångsbeställningsapp ser URI:en ut så här:

  https://web.powerapps.com/webplayer/iframeapp?hideNavBar=true&
  source=iframe&appId=/providers/Microsoft.PowerApps/apps/76897698-91a8-b2de-756e-fe2774f114f2
  

Bädda in din app på en webbplats

Att bädda in din app är nu lika enkelt som att lägga till iframe till HTML-koden för webbplatsen:

<iframe width="[W]" height="[H]" src="https://web.powerapps.com/webplayer/iframeapp?hideNavBar=true&
source=website&screenColor=rgba(165,34,55,1)&appId=/providers/Microsoft.PowerApps/apps/[AppID]"/>

Ange värden för iframe-bredd och -höjd och ersätt ID för din app med [AppID].

Följande avbildning visar tillgångsbeställningsappen inbäddad i en Contoso-exempelwebbplats.

Contoso-webbplats med inbäddad app

Tänk på följande för att autentisera användare av din app:

 • Om webbplatsen använder Azure Active Directory (AAD)-baserad autentisering, krävs ingen ytterligare inloggning.
 • Om din webbplats använder någon annan inloggningsmetod eller inte är autentiserad ser användarna en inloggningsuppmaning på iframe. När de loggar in kommer de att kunna köra appen så länge som appens skapare har delat appen med dem.

Bädda in din app i Power BI-instrumentpanel

I enlighet med vår vision att mäta, agera och automatisera, tror vi att den bästa platsen att använda en app på ofta är i samband med de data du mäter och de rapporter som du övervakar.

I det här exemplet har vi skapat en Power BI-instrumentpanel för att övervaka försäljningen av produkter för företaget. Vi håller ett öga på försäljningstrender för datormaskinvaror i den här instrumentpanelen och vi beställer ny maskinvaruinventering direkt i instrumentpanelen från den inbäddade appen. Genom att bädda in appen kan våra inventeringsspecialister gå till en plats för att utföra sitt arbete och de har fördelen av att stanna kvar i den Power BI-instrumentpanel som de är vana vid.

På följande avbildning, kan du se tillgångsbeställningsappen inbäddad direkt i instrumentpanelen, tillsammans med försäljningssiffrorna som fungerar som kontext för maskinvarans beställningsprocess.

Power BI-instrumentpanel med inbäddad app

Följ anvisningarna nedan för att bädda in en app i en Power BI-instrumentpanel:

 1. Skapa URI:en såsom visades tidigare:

  https://web.powerapps.com/webplayer/iframeapp?hideNavBar=true&
  source=powerbi&appId=/providers/Microsoft.PowerApps/apps/76897698-91a8-b2de-756e-fe2774f114f2
  
 2. Lägg till URI:en till en iframe. I det här fallet anger vi bredden och höjden till 98 % för att undvika rullningslister på vår panel:

  <iframe width="98%" height="98%" src="https://web.powerapps.com/webplayer/iframeapp?hideNavBar=true&
  source=powerbi&appId=/providers/Microsoft.PowerApps/apps/76897698-91a8-b2de-756e-fe2774f114f2"/>
  
 3. Gå till Power BI-instrumentpanelen där du vill bädda in appen.

 4. Klicka på instrumentpanelen i den övre menyraden eller tryck på Lägg till panel. Beroende på utrymmesbegränsningar kanske du endast ser plustecknet (+).

  Lägg till panel i Power BI-instrumentpanel

 5. Klicka eller tryck på WEB CONTENT (webbinnehåll), sedan på Nästa.

  Lägga till webbinnehåll på en instrumentpanel

 6. Klistra in iframe-koden i fältet Imbäddningskod och klicka sedan eller tryck på Tillämpa.

  Inbäddningskod för webbinnehåll

 7. Panelen bör nu visas på instrumentpanelen och du kan flytta den dit du vill, precis som andra paneler. Mer information om att lägga till paneler till en instrumentpanel finns i Lägg till bild, text, video med mera på instrumentpanelen.

Som du kan se är inbäddningsappar enkla och kraftfulla. Med inbäddningar kan du överföra appar direkt till de platser som du och dina kunder arbetar på – i webbplatser och i Power BI-instrumentpaneler.