Apparna som du skapar är ofta mest användbara när de är tillgängliga just där människor utför sitt arbete. PowerApps gör att du kan bädda in appar i en iframe så att du kan integrera apparna i webbplatser och andra tjänster som Power BI eller SharePoint.

I det här avsnittet, visar vi dig hur du ställer in parametrarna för app-inbäddning. Därefter bäddar vi in vår tillgångsbeställningsapp i en webbplats.

Power BI-instrumentpanel med inbäddad app

Tänk på följande begränsningar:

 • Endast PowerApps-användare i samma klientorganisation kan komma åt den inbäddade appen.
 • För att komma åt PowerApps med hjälp av Internet Explorer 11, måste du inaktivera kompatibilitetsvyn.

Du kan också integrera PowerApps i SharePoint Online (utan att använda en iframe). Mer information finns i Generera en app från SharePoint med PowerApps.

Ange URI-parametrar för din app

Om du har en app som du vill bädda in är det första steget att ange parametrarna för URI (Uniform Resource Identifier), så att iframe vet var appen finns. URI:en finns i följande format:

https://web.powerapps.com/webplayer/iframeapp?source=iframe
&appId=/providers/Microsoft.PowerApps/apps/[AppID]

Observera: Vi har lagt till en radbrytning så URI:en visas bättre på sidan.

Det enda du behöver göra är att ersätta ID för din app för [AppID] i URI:n (inklusive '[' & ']'). Vi visar dig snart hur du hämtar värdet, men först visar vi här alla parametrar i URI:en:

 • [appID] - är i formatet /providers/Microsoft.PowerApps/apps/[AppID]. Det innehåller ID för den app som ska köras.
 • screenColor - används för att ge en bättre app-inläsningsupplevelse för dina användare. Den här parametern är i formatet RGBA (rött värde, grönt värde, blått värde, alfa) och kontrollerar skärmfärgen när appen har lästs in. Det är bäst att ställa in den på samma färg som för din apps ikon.
 • source - påverkar inte appen, men vi rekommenderar att du lägger till ett beskrivande namn för att referera till källan för inbäddningen.
 • Slutligen kan du lägga till eventuella anpassade parametrar du vill ha via Param()-funktionen, och dessa värden kan användas av din app. De läggs till i slutet av URI:en, exempelvis som [AppID]&param1=value1. De här parametrarna läses enbart vid start av appen. Om du behöver ändra dem måste du starta om appen.

Hämta app-ID

App-ID är tillgängligt på powerapps.com. För appen som du vill bädda in:

 1. I powerapps.com, på fliken Appar, klickar du eller trycker på knappen med tre punkter (... ), sedan Information.

  Gå till information om appar

 2. Kopiera App-ID.

  Kopiera app-ID från informationen

 3. Ersätt värdet [AppID] i URI:en. För vår tillgångsbeställningsapp ser URI:en ut så här:

  https://web.powerapps.com/webplayer/iframeapp?hideNavBar=true&
  source=iframe&appId=/providers/Microsoft.PowerApps/apps/76897698-91a8-b2de-756e-fe2774f114f2
  

Bädda in din app på en webbplats

Att bädda in din app är nu så enkelt som att lägga till iframe till HTML-koden för din webbplats (eller någon annan tjänst som stöder iframes, till exempel Power BI eller SharePoint):

<iframe width="[W]" height="[H]" src="https://web.powerapps.com/webplayer/iframeapp?hideNavBar=true&
source=website&screenColor=rgba(165,34,55,1)&appId=/providers/Microsoft.PowerApps/apps/[AppID]"/>

Ange värden för iframe-bredd och -höjd och ersätt ID för din app med [AppID].

Följande avbildning visar tillgångsbeställningsappen inbäddad i en Contoso-exempelwebbplats.

Contoso-webbplats med inbäddad app

Tänk på följande för att autentisera användare av din app:

 • Om webbplatsen använder Azure Active Directory (AAD)-baserad autentisering, krävs ingen ytterligare inloggning.
 • Om din webbplats använder någon annan inloggningsmetod eller inte är autentiserad ser användarna en inloggningsuppmaning på iframe. När de loggar in kommer de att kunna köra appen så länge som appens skapare har delat appen med dem.

Som du kan se är inbäddningsappar enkla och kraftfulla. Med inbäddning kan du överföra appar direkt till de platser där du och dina kunder arbetar – webbplatser, Power BI-instrumentpaneler, SharePoint-sidor och mer.