Lär dig migrera resurser från en miljö till en annan med paketering. De här miljöerna kan vara inom samma klientorganisation eller i olika klientorganisationer.

Scenariot

Ett vanligt scenario när du kan vilja migrera resurser, är när du har Test- eller Dev-miljöer och en Produktionsmiljö. Utvecklare och testare har bred åtkomst till apparna i sina miljöer. Men när det blir dags att migrera en ny app till produktion, har den miljön rigorös kontroll över behörigheter att uppdatera och ändra den.

Ett annat scenario är ett där varje kund har sin egen miljö och data. När en ny kund läggs till så skapas en ny miljö för dem och du vill migrera appar till deras miljö.

Vilka resurser kan migreras via paketering?

När du exporterar en app, exporteras även beroende resurser för din app i paketet. Från början stöds endast en delmängd av alla möjliga resurstyper som beskrivs i tabellen nedan.

Resurstyp Stöds Alternativ för import
App Ja Det finns två alternativ för att importera en app i en miljö:
 1. Skapa en ny – appen kommer att skapas som en ny app i miljön där paketet har importerats.
 2. Uppdatera -appen finns redan i miljön och kommer att uppdateras när det här paketet har importerats.
Flöde Ja Det finns två alternativ för att importera ett flöde i en miljö:
 1. Skapa en ny – flödet kommer att skapas som ett nytt flöde i miljön där paketet har importerats.
 2. Uppdatera -flödet finns redan i miljön och kommer att uppdateras när det här paketet har importerats.
OBS: Alla resurser som flödet beror på att också tas med i app-paket som ska exporteras och måste konfigureras med paketet har importerats
CDS-entitetsanpassningar och listrutor Ja Det finns två alternativ för att importera enheter som CD-skivor eller listrutor i en miljö:
 1. Skriv över -om det finns en resurs med samma namn kommer importen att ersätta den. Om det inte finns en matchande resurs skapas en ny resurs.
 2. Sammanfoga – om det finns en entitet eller listruta med samma namn kommer nya fält eller poster att läggas till, men saknade fält eller poster tas inte bort.
Anpassade anslutningsappar Nej Om en app är beroende av en anpassad anslutningsapp stöder vi inte för närvarande export av anslutningsappen som en del av paketet.

Om du har en app som förlitar sig på en anpassad anslutningsapp är ditt endast aktuella alternativ att manuellt återskapa eller uppdatera anslutningen i målmiljön och välja anslutningsappen när du importerar paketet.

Anslutningar Nej Om en app är beroende av en anslutning (till exempel en SQL-anslutning med autentiseringsuppgifter), stöder vi för närvarande inte export av anslutning eller autentiseringsuppgifter som en del av paketet.

Om du har en app som förlitar sig på en delad anslutningsapp (till exempel SQL) är ditt endast aktuella alternativ att manuellt återskapa anslutningen i målmiljön och välja anslutningen när du importerar paketet.

CDS anpassade roller och behörighetsuppsättningar Nej Exportera anpassade CD-skivor roller och/eller behörighetsgrupper stöds för närvarande inte, så det enda alternativet idag är att manuellt återskapa dessa enheter i målmiljön.
Gatewayer Nej Gatewayer stöds bara i standard- och {klientorganisationens namn} (från förhandsgranskning)-miljöer så export/migrering stöds inte.
CDS-datarader Nej Exportera rader från CDS-enheter stöds inte för tillfället. Det enda alternativet idag är att manuellt exportera och importera data efter att ditt CDS-schema har tillämpas i en ny miljö.

Hur gör jag för att få åtkomst till paketering för min app?

Möjligheten att exportera en app är tillgänglig för alla användare med behörigheten ”Kan redigera” i appen.

Möjligheten att importera en app är tillgänglig för alla användare med behörigheten ”Miljöskapare” i målmiljön.

En användare måste ha en PowerApps Plan 2licens eller PowerApps Plan 2-utvärderingslicens för att exportera eller importera en app.

Obs: När paketering är i förhandsversionen kommer alla användare med en giltig PowerApps-licens kunna testa paketering för sina miljöer och appar.

Exportera en app

 1. I http://web.powerapps.com, klicka eller tryck på appar, välj ellipserna efter den app som du vill migrera och välj sedan Export (förhandsgranskning).

  Välj export

 2. Ange ett namn och beskrivning för paketet på sidan för exportpaketet.

  Granska paketinformation

 3. Du kan eventuellt lägga till kommentarer och anteckningar eller ändra inställningen för hur varje enskild resurs ska importeras till målmiljön vid paketimport i avsnittet ”Granska paketinnehåll'.

  Konfigurera paketinnehåll

 4. När du är klar väljer du exportera. Paketfilen börjar hämtas inom några sekunder.

Importera en app

 1. I http://web.powerapps.com, klicka eller tryck på appar och välj sedan Importera paket (förhandsgranskning).

  Välj Importera

 2. Välj överför och markera appaketfilen som du vill importera.

  Välj paketfilen

 3. När paketet har överförts behöver du granska paketinnehållet och kommer att behöva ange ytterligare information för alla objekt som markerats med en röd ikon genom att välja skiftnyckelikonen för varje objekt och ange informationen som krävs.

  Granska paketinnehåll

 4. När du har angett all information som behövs väljer du Importera.

  Uppdaterat paketinnehåll

 5. När importen slutförts kommer du automatiskt omdirigeras till en sida (liknar den nedan) som visar om importen lyckades.

  Granska importresultat

Obs! Om du importerar en app och väljer att Uppdatera en befintlig app kommer nya ändringar att sparas som ett utkast till apparna. Du behöver publicera ändringarna för att de ska vara tillgängliga för alla användare av apparna.

Kända begränsningar

Begränsning Status
Det kan ta flera minuter att importera ett appaket som innehåller fler än 3 resurser. Detta är ett känt problem och en korrigering lanseras snart.