Lär dig migrera resurser från en miljö till en annan. De här miljöerna kan vara inom samma klientorganisation eller i olika klientorganisationer.

Scenariot

Ett vanligt scenario när du kan vilja migrera resurser, är när du har Test- eller Dev-miljöer och en Produktionsmiljö. Utvecklare och testare har bred åtkomst till apparna i sina miljöer. Men när det blir dags att migrera en ny app till produktion, har den miljön rigorös kontroll över behörigheter att uppdatera och ändra den.

Ett annat scenario är ett där varje kund har sin egen miljö och data. När en ny kund läggs till så skapas en ny miljö för dem och du vill migrera appar till deras miljö.

Resurser som du kan migrera

Det finns olika metoder för att migrera varje typ av resurs.

 1. Anslutningar, anpassade anslutningsappar och flöden: du kan inte migrera de här resurserna. Du måste återskapa dem i målmiljön.
 2. Gatewayer: gatewayer stöds bara i standard- (och {klientorganisationens namn} (från förhandsgranskning))-miljöer så migrering stöds inte.
 3. PowerApps: du sparar appen lokalt i den ursprungliga miljön med PowerApps Studio för Windows eller PowerApps Studio för webben och öppnar därefter appen och återskapar den i målmiljön.
 4. Common Data Service ändringar av entitetsschemat, nya entiteter, nya behörighetsuppsättningar, nya roller: det här stöds inte för GA, men kommer snart.

Anslutningar, anpassade anslutningsappar och flöden

De här resurserna kan inte migreras. Du måste skapa var och en som du behöver i målmiljön.

Gatewayer

Gatewayer stöds bara i standard- och {klientorganisationens namn} (från förhandsgranskning)-miljöer så migrering stöds inte. Du måste skapa gatewayer som du behöver i målmiljön.

Migrera en app

 1. Gå till http://web.powerapps.com och klicka eller tryck på Appar, välj ellipsen för den app du vill migrera och välj sedan att redigera appen i antingen PowerApps Studio för Windows eller PowerApps Studio för webben.

 2. När PowerApps Studio öppnas, klickar du på Spara som i det vänstra navigeringsfältet, väljer Den här datorn och klickar eller knackar sedan på Spara. Lägg märke till vart filen sparades på din lokala dator.

 3. Ändra miljön till mål-miljön.

  För PowerApps Studio för webben, går du tillbaka till http://web.powerapps.com när du vill växla miljö och öppnar därefter PowerApps Studio för webben igen i webbläsaren:

  För PowerApps Studio för Windows kan du ändra din miljö genom att öppna din kontoinformation:

 4. Öppna PowerApps Studio, som nu kommer att vara i målmiljön. Klicka eller tryck på Öppna i vänstra navigeringsfältet och klicka eller tryck på Bläddra.

 5. Välj din fil från där den sparades i din ursprungliga miljö och klicka eller tryck sedan på Öppna.

 6. Du kan behöva lösa olika kompileringsproblem i appen när det gäller åtkomst till resurser där namnen skiljer sig åt, t.ex. dataanslutningar och källor. Ett enkelt sätt att lösa kompileringsproblem på med appen är att ta bort och sedan lägga till appens datakällor i målmiljön. Se Förstå datakällor.

 7. Kontrollera att alla kompileringsproblem har lösts genom att testa appen.

Common Data Service-ändringar av entitetsschemat, nya entiteter, nya behörighetsuppsättningar, nya roller

För tillfället så stöder vi inte något sätt att migrera entiteter, behörighetsuppsättningar eller roller från en Common Data Service-databas till en annan i en annan miljö. Den funktionaliteten kommer dock snart.