Om du har skapat flera miljöer för att stödja utvecklingen av din databas och dina appar måste du flytta ändringarna från en miljö till en annan miljö. Du kan använda Exportera resurser och Importera resurser för att flytta resurser mellan miljöer.

Varför använda flera miljöer?

Varje miljö innehåller resurser, som entiteter, flöden och appar, som du skapar eller modifierar under utvecklingsprocessen.

Normalt genomförs utvecklingen i samma miljö som används av organisationens slutanvändare. Denna miljö kallas standardmiljön. Det är relativt enkelt att hantera resursändringar i samma miljö. Du kan verifiera ändringarna för att säkerställa att alla affärskritiska processer och program fungerar och sedan släppa appen.

Ibland görs utveckling och testning i separata miljöer och ändringarna flyttas till standardmiljön när de är klara att användas av slutanvändarna. Det finns flera orsaker till varför du kanske använder olika miljöer. Du kan till exempel ha använt en separat miljö när du först utvärderade systemet. Alternativt kan du vilja minimera de risker det innebär när ändringar görs i standardmiljön. Separata miljöer ger isolering eftersom du gör dina ändringar i en miljö som inte är standardmiljön. Beroende på riskernas omfattning kan du skapa ytterligare en mellanlagringsmiljö. I så fall har du en utvecklingsmiljö, en mellanlagringsmiljö och en standardmiljö.

Flytta resursändringar

Du flyttar resurser via separata export- och importprocesser med hjälp av en paketfil (.pkg). Paketfilen exporteras, sparas i lokal lagring, skickas till administratören för målmiljön och importeras sedan till målmiljön. Importprocessen följs ofta av verifieringstester för att garantera att inga affärskritiska processer har påverkats negativt.

Funktionen för både resursexport och resursimport finns tillgängliga i avsnittet Miljöer i administrationscentret. Både export och import sker i samband med en vald miljö.

Exportera resurser

Exportpaketet kommer att innehålla alla ändringar i entiteter, listrutor, behörighetsuppsättningar och roller. Vi arbetar för att möjliggöra export av fler resurstyper som appar, flöden, anslutningsappar och annat. Det här alternativet låter dig flytta innehåll från en miljö till en annan miljö.

 1. I administrationscenter klickar du på Miljöer i det vänstra navigeringsfönstret.
 2. Välj källmiljö.
 3. Klicka på Exportera resurser i det övre högra hörnet.
 4. När du får meddelandet "Export slutfört" sparar du paketfilen i ett lokalt minne.

Importera resurser

Det första steget är att välja en paketfil som exporterats från källmiljön. Importprocessen validerar, analyserar och försöker att importera paketet.

 1. I administrationscenter klickar du på Miljöer i navigeringsfönstret.
 2. Välj målmiljö.
 3. Klicka på Importera resurser i det övre högra hörnet.
 4. Klicka på Välj och bläddra till en paketfil i lokalt minne.
 5. Klicka på Importera.

Om paketet endast tillämpas delvis visas ett felmeddelande som beskriver vad som har importerats och vad som inte importerats.

Resurstyper

Utvecklingsprocessen kan omfatta ändringar av många resurstyper. Om du till exempel uppdaterar en app kan du lägga till, ta bort eller uppdatera flera entiteter eller anslutningar. Ändringar av vissa, inte alla, resurstyper kan flyttas mellan miljöer. I följande avsnitt beskrivs de resurstyper som du kan flytta.

Entiteter, listrutor och översättningsuppsättningar

Du kan exportera och importera entiteter, listrutor och översättningsuppsättningar enligt följande:

 • Standardentiteter – Anpassningar flyttas mellan miljöer. (Du kan inte ändra standardentiteters färdiga fält.)
 • Anpassade entiteter – Anpassade entiteter flyttas mellan miljöer.
 • Anpassade listrutor – Anpassade listrutor flyttas mellan miljöer.

Behörighetsuppsättningar och roller

Behörighetsuppsättningar och roller är säkerhetsresurser som hjälper till att kontrollera åtkomst till databasen. Båda kan flyttas mellan miljöer. När du flyttar behörighetsuppsättningar och roller ska du säkerställa att lämpliga behörighetsuppsättningarna refererar till rätt roller och att rätt användare har tilldelats eventuella nya roller. Mer information finns i Konfigurera databassäkerhet.

Data

Du kan inte flytta databasdata som en del av en export och import av resurser. Om du vill flytta data kan du använda Microsoft Excel. Mer information finns i Importera eller exportera data.