Fältgrupper tillhandahåller ett sätt att gruppera ett eller flera fält i en entitet. Fältgrupper kan hjälpa till att snabba upp och förenkla skapande och underhåll av appar. En fältgrupp innehåller ett eller flera fält och ett fält kan visas i valfritt antal fältgrupper. Ett fält får inte visas mer än en gång i en fältgrupp.

Fältgrupper lagras på en entitet och delas över alla appar som använder samma entitet. Vid alla givna tidpunkter kan många olika appar använda samma entitet och fältgrupper i denna entitet. Denna centralisering och delning av fältgrupper hjälper till att upprätthålla konsekvens, eftersom en fältgrupp alltid visar samma fält avsett var den används. Detta förenklar underhållet eftersom en förändring i en fältgrupp automatiskt återspeglas på alla platser som använder denna fältgrupp. Fältgrupper hjälper till att snabba upp appredigerings- och anpassningsprocessen eftersom en programförfattare arbetar med grupper av fält i stället för enskilda fält.

Standardfältgrupper

Common Data Service omfattar flera standardfältgrupper på entiteter. Dessa fältgrupper används på olika platser för att hjälpa till att snabba upp underlätta skapande av appar och anpassning.

Standardfältgruppens namn Beskrivning
DefaultList Används för att visa en lista med poster i ett tabellformat.
DefaultCard Används för att visa en lista med poster i ett kortformat.
DefaultDetails Används för att visa information om en enda post i visning och redigering.
DefaultLookup Används för att visa ett uppslag för att välja en post.

Visa en fältgrupp

 1. Logga in på powerapps.com.
 2. Om du har åtkomst till fler än en miljö kan du kontrollera att du har valt rätt miljö med hjälp av miljöväljaren på översta fältet.
 3. Expandera området Common Data Service och klicka eller tryck sedan på Entiteter i det vänstra navigeringsfältet.
 4. I listan över entiteter klickar eller trycker du på den enhet som du vill visa fältgrupp för.
 5. I rubriken ovanför listan med fält klickar eller trycker du på Fältgrupper. Nu kan du se alla fältgrupper som för närvarande finns för entiteten.
 6. I listan över fältgrupper klickar eller trycker du på den fältgrupp som du vill visa information om.
 7. I fältgruppsinformationen finns det två listor sida vid sida. En kallas Entitetsfält och visar en lista över alla fält för entiteten. Den andra kallas Fältgruppfält och visar en lista över de fält som ingår i fältgruppen.

Modifiera en fältgrupp

 1. Visa fältgruppen som du vill modifiera.
 2. Om du vill lägga till ett fält dubbelklickar du på ett fältnamn i listan Entitetsfält. Du kan också dra och släppa fält från listan Entitetsfält till listan Fältgruppfält.
 3. Om du vill ta bort en fältgrupp klickar du på X bredvid fältnamnet i listan Fältgruppfält.
 4. Klicka eller tryck på knappen Spara.

Obs: Modifiering av fältgrupper för standardentiteter stöds inte för närvarande, men du kan modifiera fältgrupper för dina anpassade entiteter.

Skapa en fältgrupp

Standardfältgrupper skapas automatiskt när du skapar en entitet. Skapandet av ytterligare fältgrupper stöds inte för närvarande.

Ta bort en fältgrupp

Borttagning av en fältgrupp stöds inte för närvarande.

Visa och redigera fältgruppsdata i Microsoft Excel

 1. Visa fältgrupper för den entitet som du vill undersöka data för.
 2. Det finns en Excel-ikon bredvid varje fältgrupp. Excel-ikon är bara aktiverad om fältgruppen innehåller fält.
 3. Klicka på Excel-ikonen för den fältgrupp som du vill öppna i Excel. En arbetsbok genereras som innehåller entitetens fältlista, Excel-tillägget och en pekare för din miljö.
 4. Öppna den genererade arbetsbok som tillhandahålls av webbläsaren.
 5. Aktivera redigering när arbetsboken är öppen. Excel-tillägget kommer sedan att läsa in datan i arbetsboken. Mer information finns i Öppna enhetsdata i Excel.

Fältgruppsanvändning

Standardfältgrupper hjälper till att snabba upp appredigering och anpassning. Några platser där du för tillfället kan se fältgrupper i aktion är:

 • Entitetsformulärkontroll – Entitetsformulärkontroll använder standardfältgrupper för att visa dynamiska formulär som hjälper till att snabba upp appredigeringsprocessen, hjälper till att upprätthålla konsekvens och underlättar även underhåll. Mer information finns i Använd entitetsformulärkontroll.

 • Uppslagskontroll – Om något av de fält som du lägger till på skärmen är en referens till en annan länkad entitet renderas fältet som uppslagskontroll (listruta). När en användare klickar på uppslagskontrollen för att välja en post från den länkade entiteten bestäms de fält som ska visas av fältgruppen DefaultLookup på den länkade entiteten. Endast de två första fälten i fältgruppen DefaultLookup används.

 • Skapa en app – När du genererar en app genom att välja alternativet att skapa en app från data så skapas skärmarna för den entitet som du väljer automatiskt. Visa formulär-kontrollen på skärmen Visa och Redigera formulär-kontrollen på Redigera-skärmen använder fältgruppen DefaultDetails för att avgöra vilka fält som ska läggas till som standard till dessa skärmar.