Omvandlar en teckenkod till en sträng.

Beskrivning

Funktionen Char returnerar en sträng som innehåller rätt ASCII-tecken för din plattform.

Syntax

Char( CharacterCode )

  • CharacterCode – obligatoriskt. Kod med ASCII-tecken att översätta.

Exempel

Formel Beskrivning Resultat
Char( 65 ) Returnerar tecknet som motsvarar ASCII-kod 65. A
Char( 105 ) Returnerar tecknet som motsvarar ASCII-kod 105. i
Char( 35 ) Returnerar tecknet som motsvarar ASCII-kod 35. #