Lägger till eller hittar skillnaden i datum-/tidsvärden.

Beskrivning

Funktionen DateAdd lägger till dagar, månader, kvartal eller år i ett datum-/tidsvärde. Resultatet är ett nytt datum-/tidsvärde.

Funktionen DateDiff returnerar skillnaden mellan två datum-/tidsvärden i dagar, månader, kvartal, eller år. Resultatet är ett tal.

Som standard använder båda funktionerna dagar som enheter.

Mer information finns även i Arbeta med datum och tid.

Syntax

DateAdd( DateTime, Addition [, Units ] )

 • DateTime – Krävs. Det datum/tid-värde som ska användas.
 • Addition – obligatoriskt. Nummer att lägga till i DateTime*i *Units.
 • Units – valfritt. Dagar, Månader, Kvartal eller År. Om inget annat anges används Dagar.

DateDiff( StartDateTime, EndDateTime [, Units ] )

 • StartDateTime – obligatoriskt. Start för datum-/tidsvärden.
 • EndDateTime – obligatoriskt. Slut för datum-/tidsvärden.
 • Units – valfritt. Dagar, Månader, Kvartal eller År. Om inget annat anges används Dagar.

Exempel

Om det idag är den 15 juli 2013:

 • Kommer DateAdd(Now(), 3) att returnera 7/18/2013.
 • DateAdd(Today(), 1, Days) och DateAdd(Today(), 1) kommer båda att returnera 7/16/2013.
 • DateAdd(Today(), 1, Months) kommer att returnera 8/15/2013.
 • DateDiff(Now(), DateValue("1/1/2014")) och DateDiff(Now(), DateValue("1/1/2014"), Days) kommer båda att returnera 170 dagar.
 • DateDiff(Now(), DateValue("1/1/2014"), Months) kommer att returnera 6 månader.