Returnerar enskilda komponenter för ett datum/tid-värde.

Beskrivning

Funktionen Day returnerar dagkomponenten för ett datum/tid-värde i intervallet 1 till 31.

Funktionen Month returnerar månadskomponenten för ett datum/tid-värde i intervallet 1 till 12.

Funktionen Year returnerar årskomponenten för ett datum/tid-värde och börjar med 1900.

Funktionen Hour returnerar timkomponenten för ett datum/tid-värde i intervallet 0 (12.00 AM) till 23 (11.00 PM).

Funktionen Minute returnerar minutkomponenten för ett datum/tid-värde i intervallet 0 till 59.

Funktionen Second returnerar sekundkomponenten för ett datum/tid-värde i intervallet 0 till 59.

Funktionen Weekday returnerar veckodagen för ett datum/tid-värde. Som standard, är resultaten i intervallet 1 (söndag) till 7 (lördag). Du kan ange ett annat intervall med en Microsoft Excel veckodagsfunktionskod eller ett StartOfWeek-uppräkningsvärde:

Excel-kod StartOfWeek-uppräkning Beskrivning
1, 17 StartOfWeek.Sunday Nummer 1 (söndag) till 7 (lördag). Standard.
2, 11 StartOfWeek.Monday Nummer 1 (måndag) till 7 (söndag).
3 StartOfWeek.MondayZero Nummer 0 (måndag) till 6 (söndag).
12 StartOfWeek.Tuesday Nummer 1 (tisdag) till 7 (måndag).
13 StartOfWeek.Wednesday Nummer 1 (onsdag) till 7 (tisdag).
14 StartOfWeek.Thursday Nummer 1 (torsdag) till 7 (onsdag).
15 StartOfWeek.Friday Nummer 1 (fredag) till 7 (torsdag).
16 StartOfWeek.Saturday Nummer 1 (lördag) till 7 (fredag).

Alla funktioner returnerar ett tal.

Mer information finns i Arbeta med datum och tid.

Syntax

Day(DateTime)
Month(DateTime)
Year(DateTime)
Hour(DateTime)
Minute(DateTime)
Second(DateTime)

  • DateTime – Krävs. Det datum/tid-värde som ska användas.

Weekday(DateTime [, WeekdayFirst])

  • DateTime – Krävs. Det datum/tid-värde som ska användas.
  • WeekdayFirst – valfritt. Excel-kod som anger vilken dag som inleder veckan. Om det inte anges så används 1 (söndag).

Exempel

I följande exempel, är den aktuella tiden 15.59.37torsdag 9 april, 2015.

Formel Beskrivning Resultat
Year( Now() ) Returnerar årskomponenten för aktuell tid och datum. 2015
Month( Now() ) Returnerar månadskomponenten för aktuell tid och datum. 4
Day( Now() ) Returnerar dagkomponenten för aktuell tid och datum. 9
Hour( Now() ) Returnerar timkomponenten för aktuell tid och datum. 15
Minute( Now() ) Returnerar minutkomponenten för aktuell tid och datum. 59
Second( Now() ) Returnerar minutkomponenten för aktuell tid och datum. 37
Weekday( Now() ) Returnerar veckodagskomponenten för aktuell tid och datum, där standardinledningen på veckan är söndag. 5
Weekday( Now(), 14 ) Returnerar veckodagskomponenten för aktuell tid och datum, där standardinledningen på veckan är torsdag. 1
Weekday( Now(), StartOfWeek.Wednesday ) Returnerar veckodagskomponenten för aktuell tid och datum, med en StartOfWeek-uppräkning för att ange veckans start som onsdag. 2