Returnerar standardvärdena för en datakälla.

Beskrivning

Använd standardfunktionen för att fylla i ett formulär i förväg, vilket gör det lättare att fylla i.

Den här funktionen returnerar en post som innehåller standardvärdena för datakällan. Om en kolumn inom datakällan inte har ett standardvärde kommer denna egenskap att saknas.

Det varierar hur mycket standardinformation datakällorna ger, ibland kan de inte ge någon alls. När du arbetar med en samling eller en datakälla som inte stöder standardvärden returnerar standardfunktionen en tom post.

Du kan kombinera standardfunktionen med patchfunktionen för att skapa en post.

Syntax

Standard( DataSource )

  • DataSource – Krävs. Den datakälla för vilken du vill ha standardvärden.

Exempel

Formel Beskrivning Resultat
Defaults( Scores ) Returnerar standardvärden för Scores-datakällan. { Score: 0 }