Sammanfattar poster i en tabell, tar bort dubbletter.

Beskrivning

Funktionen Distinct utvärderar en formel för varje post i en tabell. Distinct returnerar en tabell med en kolumn som innehåller resultatet med borttagna dubblettvärden.

Fält i en aktuella posten är tillgängliga i formeln. Du bara referera till dem med deras namn, precis som ett annat värde. Du kan också referera till kontrollegenskaper och andra värden i hela din app. Mer information finns i exemplen nedan och arbeta med postomfång.

Syntax

Distinct( Table, Formula )

  • Table – obligatoriskt. Tabell för övergripande utvärdering.
  • Formula – obligatoriskt. Formel som ska utvärderas för varje post.

Exempel

Om du har en Employees-tabell som innehåller en Department-kolumn listar den här funktionen varje unikt avdelningsnamn i denna kolumn, oavsett hur många gånger varje namn visas i kolumnen:

Distinct(Employees, Department)