Aktiverar eller inaktiverar en signal.

Översikt

Vissa signaler kan ändras ofta, vilket kräver att appen beräknar om när de gör detta. Snabba ändringar under en längre tidsperiod kan tömma enhetens batteri. Du kan använda dessa funktioner för att manuellt aktivera eller inaktivera en signal.

När en signal inte används stängs de av automatiskt.

Beskrivning

Funktionerna Enable respektive Disable aktiverar och inaktiverar en signal.

Dessa funktioner fungerar för närvarande endast för signalen Location.

Dessa funktioner har inget returvärde. Du kan endast använda dem i beteendeformler.

Syntax

Enable( Signal )
Disable( Signal )

  • Signal – obligatoriskt. Signal som ska aktiveras eller inaktiveras.