Avslutar den app som körs.

Beskrivning

Funktionen Exit avslutar den app som för närvarande körs. Användare returneras till listan över appar, där de kan välja en annan app att öppna.

Syntax

Exit()