Hittar en textsträng, om den finns, inom en annan sträng.

Beskrivning

Find-funktionen söker efter en sträng inom en annan sträng och är skiftlägeskänslig. Om du vill ignorera skiftläge, använder du först funktionen Lower i argumenten.

Find returnerar startpositionen för strängen som hittades. Det första tecknet i strängen är position 1. Find returnerar blank om strängen som du söker efter inte innehåller strängen som du söker efter.

Syntax

Find(FindString, WithinString [, StartingPosition])

  • FindString – obligatoriskt. Strängen som ska hittas.
  • WithinString – obligatoriskt. Strängen att söka inom.
  • StartingPosition – valfritt. Startpositionen starta sökningen på. Det första tecknet i strängen är position 1.