Extraherar hashtaggar (#strängar) från en sträng med text.

Beskrivning

Funktionen HashTags söker i en sträng efter hashtaggar. Hashtaggar börjar med ett pundtecken (#), som följs av en kombination av:

 • versaler och gemener
 • siffror
 • understreck
 • valutasymboler (till exempel $)

HashTags returnerar en tabell med en kolumn som innehåller hashtaggar i strängen. Om strängen inte innehåller några hashtaggar, returnerar funktionen en tabell med en kolumn som är tom.

Syntax

HashTags( String )

 • String – Krävs. Sträng för att söka efter hashtaggar.

Exempel

Steg för steg

 1. Lägg till en textkontroll döp den till Tweets och skriv den här meningen:

  Den här #appen är #FANTASTISK och kan #coUnt123 eller #123abc men inte #1-23 eller #$*(#@")

 2. Lägg till ett lodrät anpassat galleri och ange dess egenskap Items till den här funktionen:

  HashTags(Tweet.Text)

 3. Lägg till en etikett i gallerimallen.

  Galleriet visar dessa hashtaggar:

  • #appen
  • #FANTASTISK
  • #coUnt123
  • #123abc
  • #1