Testar om ett värde är numeriskt.

Beskrivning

Funktionen IsNumeric testar om ett värde är numeriskt. Andra typer av värden är booleskt, sträng, tabell och post.

Returvärdet är ett booleskt värde, sant eller falskt.

Syntax

IsNumeric( Value )

  • Value – Krävs. Värdet som ska testas.