Returnerar språktaggen för den aktuella användaren.

Beskrivning

Funktionen Language returnerar språk, skript och region för den aktuella användaren som en språktagg.

Använd språkinformationen när du vill anpassa din app för olika språk. Om du till exempel skapar en app som ska användas i Italien och Frankrike, kan du använda Language och automatiskt visa italienska och franska strängar för användare i de olika länderna.

Språktaggar

En språktagg kan vara i något av tre format:

Returvärde Beskrivning
"lg‑RE" lg är en förkortning på två tecken för språket och RE är en förkortning på två tecken för regionen. Det här är den vanligaste returtypen. Till exempel returneras ”en-GB” för Storbritannien.
"lg" lg är en förkortning på två tecken för språket. Detta är det format som används när PowerApps har information om språket, men saknar information för den specifika regionen.
"lg‑scrp‑RE" lg är en förkortning på två tecken för språket, srcp är en förkortning på fyra tecken för skriptet och RE är en förkortning på två tecken för regionen.

PowerApps använder formatet IETF BCP-47 som språktagg.

Om du vill se en lista över vilka språktaggar som stöds, skriver du Value( "1", ) i formelfältet eller den avancerade vyn. Bläddra igenom listan över föreslagna platser för det andra argumentet.

Funktionerna Text och Value använder också språktaggar. Använd dessa funktioner vid översättning till och från globala textsträngar. När du skickar en språktagg till funktionerna och regionen inte innebär någon skillnad, kan du använda enbart språkdelen av taggen.

Syntax

Language()

Exempel

Användarens nationella inställningar

Det förutsätts att värddatorns operativsystem och/eller webbläsare använder standardspråket för platsen.

Formel Plats Returvärde
Language() Lissabon, Portugal "pt-PT"
Language() Rio de Janeiro, Brasilien "pt-BR"
Language() Atlanta, USA "en-US"
Language() Manchester, Storbritannien "en-GB"
Language() Paris, Frankrike "fr-FR"
Language() Roseau, Dominica "en"
Language() Belgrad, Serbien "sr-cyrl-RS" eller "sr-latn-RS", beroende på användarens systeminställningar

Lokaliseringstabell

En enkel metod för lokalisering är att skapa ett Excel-kalkylblad med ett författardefinierat TextID till en översatt text på användarens språk. Även om du kan använda en samling eller andra datakällor för den här tabellen, väljer vi Excel eftersom det är enkelt att redigera och hantera utanför appen av översättarna.

 1. Skapa följande tabell i Excel:

  Den tomma posten i kolumnen Language används som standard om det inte går att hitta någon specifik textsträng för ett visst språk. Den här posten måste finnas efter alla poster för ett specifikt TextID.

  För våra syften behöver vi bara hantera språket och inte regionen. Om regionala överväganden vore viktiga, kunde vi ha inkluderat det fullständiga språktaggvärdet i tabellen ovan.

 2. Använd menyfliksområdet Infoga och kommandot Tabell för att göra detta till en riktig Excel-tabell. Som standard kommer den att få namnet Table1, men du kan ge den vilket namn du vill med menyfliksområdet Tabellverktyg/Design och textrutan Tabellnamn: till vänster.

 3. Spara Excel-filen till det lokala filsystemet.

 4. I den högra rutan i PowerApps klickar eller trycker du på fliken Datakällor och sedan på Lägg till datakälla.

 5. Klicka eller tryck på Lägg till statisk data till din app, klicka eller tryck på Excel-filen som du sparade och klicka eller tryck på Öppna.

 6. Välj den tabell som du skapade och klicka eller tryck sedan på Anslut.

I din app använder du den här formeln i stället för texten "Hello":

 • LookUp( Table1, TextID = "Hello" && (LanguageTag = Left( Language(), 2 ) || IsBlank( LanguageTag ))).LocalizedText

Den här formeln kommer att söka efter rätt värde för LocalizedText på användarens språk och om det inte hittas kommer den att använda det tomma standardvärdet.

Tänk på att översatta strängar på andra språk kan vara betydligt längre än de är på ditt språk. I många fall behöver etiketter och andra element som visar strängarna i användargränssnittet göras större för att texten ska få plats.

Översättningstjänst

Du kan översätta text på begäran med hjälp av en översättningstjänst, till exempel tjänsten Microsoft Translator:

 1. I den högra rutan i PowerApps klickar eller trycker du på fliken Datakällor och sedan på Lägg till datakälla.

 2. Klicka eller tryck på Microsoft Translator.

I din app använder du den här formeln i stället för texten "Hello":

 • MicrosoftTranslator.Translate( "Hello", Language() )

Tjänsten Microsoft Translator använder samma språktaggar som funktionen Language returnerar.

Den här metoden har vissa nackdelar jämfört med föregående exempel, där man använder en föröversatt tabell med textsträngar:

 • Översättningen tar tid att slutföra och kräver ett anrop till en tjänst i nätverket. Detta innebär en fördröjning innan man ser den översatta texten i appen.
 • Översättningen blir mekanisk och kanske inte vad du förväntar dig, eller är kanske inte det bästa valet för händelserna i din app.