Returnerar resten av en division.

Beskrivning

Funktionen Mod returnerar resten efter att ett tal har dividerats med en divisor.

Resultatet har samma tecken som divisorn.

Syntax

Mod( Number, Divisor )

  • Number – obligatoriskt. Tal att dela.
  • Divisor – obligatoriskt. Tal att dela med.