Returnerar aktuellt datum och tid och testar om ett datum-/tidsvärde är i dag.

Beskrivning

Funktionen Now returnerar aktuellt datum och tid som ett datum-/tidsvärde.

Funktionen Today returnerar aktuellt datum som ett datum-/tidsvärde. Tidsdelen är midnatt. Today har samma värde under hela dagen, från midnatt i dag till midnatt i morgon.

Funktionen IsToday testar om ett datum-/tidsvärde är mellan midnatt i dag och midnatt i morgon. Den här funktionen returnerar ett booleskt värde för true eller false.

Samtliga funktioner använder den lokala tiden för den aktuella användaren.

Mer information finns i Arbeta med datum och tid.

Syntax

Now()

Today()

IsToday( DateTime )

  • DateTime – Krävs. Datum-/tidsvärdet som ska testas.

Exempel

I exemplen i det här avsnittet är aktuell tid 3:59 den 12 februari 2015 och språket är en-us.

Formel Beskrivning Resultat
Text( Now(), "mm/dd/yyyy hh:mm:ss" ) Hämtar aktuellt datum och tid och visar det som en sträng. "02/12/2015 03:59:00"
Text( Today(), "mm/dd/yyyy hh:mm:ss" ) Hämtar endast det aktuella datumet, låter tidsdelen vara midnatt och visar det som en sträng. "02/12/2015 00:00:00"
IsToday( Now() ) Testar om aktuellt datum och tid är mellan midnatt i dag och midnatt i morgon. true
IsToday( Today() ) Testar om aktuellt datum är mellan midnatt i dag och midnatt i morgon. true
Text( DateAdd( Now(), 12 ), "mm/dd/yyyy hh:mm:ss" ) Hämtar aktuellt datum och tid, lägger till 12 dagar i resultatet och visar det som en sträng. "02/24/2015 03:59:00"
Text( DateAdd( Today(), 12 ), "mm/dd/yyyy hh:mm:ss" ) Hämtar aktuellt datum, lägger till 12 dagar i resultatet och visar det som en sträng. "02/24/2015 00:00:00"
IsToday( DateAdd( Now(), 12 ) ) Testar om aktuellt datum och tid, plus 12 dagar, är mellan midnatt i dag och midnatt i morgon. false
IsToday( DateAdd( Today(), 12 ) ) Testar om aktuellt datum, plus 12 dagar, är mellan midnatt i dag och midnatt i morgon. false