Hämtar eller startar en webbsida eller en app med parametrar.

Beskrivning

Funktionen Download hämtar en fil från Internet till den lokala enheten. Användaren uppmanas att ange en plats där filen ska sparas. Download returnerar platsen där filen lagrades lokalt som en sträng.

Funktionen Launch startar en webbsida eller en app. Den här funktionen kan överföra parametrar till appen, om man vill.

Funktionen Param hämtar en parameter som överfördes till appen när den startades. Om den namngivna parametern inte överfördes returnerar Param ett tomt värde.

Syntax

Download( Address )

  • Address – Krävs. Adressen till en webbresurs som ska hämtas.

Launch( Address [, ParameterName1, ParameterValue1, ... ] )

  • Address – Krävs. Adressen till en webbsida eller ID:t för en app som ska startas.

  • ParameterName(s) – Valfritt. Parameternamn.

  • ParameterValue(s) – Valfritt. Motsvarande parametervärden som ska överföras till appen eller webbsidan.

Param( ParameterName )

  • ParameterName – Krävs. Namnet på parametern som överförts till appen.