Returnerar ett pseudoslumptal.

Beskrivning

Funktionen Slump returnerar ett pseudoslumptal som är större än eller lika med 0 men mindre än 1.

Syntax

Rand()