Uppdaterar posterna i en datakälla.

Beskrivning

Funktionen Refresh hämtar en ny kopia av en datakälla. Du kan se ändringar som gjorts av andra användare.

Refresh har inget returvärde och du kan endast använda den i beteendeformler.

Syntax

Refresh( DataSource )

  • DataSource – Krävs. Den datakälla som du vill uppdatera.

Exempel

I det här exemplet måste du uppdatera datakällan med namnet IceCream, som börjar med dessa data:

En användare på en annan enhet ändrar Quantity för posten Strawberry till 400. Du ser inte ändringen förrän den här formeln körs:

Refresh( IceCream )

När formeln körs, kommer gallerier som är bundna till datakällan IceCream att visa det uppdaterade värdet för Strawberry: