Sparar och hämtar en samling igen.

Beskrivning

Funktionen SaveData lagrar en samling för senare användning under ett namn.

Funktionen LoadData läser in en samling igen med namnet som tidigare sparades med SaveData. Du kan inte använda den här funktionen för att läsa in en samling från en annan källa.

LoadData skapar inte samlingen. Funktionen fyller endast en befintlig samling. Du måste först skapa samlingen med rätt kolumner genom att använda Collect.

Lagringen är krypterad och finns på en privat plats på den lokala enheten, isolerad från andra användare och andra appar.

Syntax

SaveData( Collection, Name )
LoadData( Collection, Name [, IgnoreNonexistentFile ])

  • Collection – Krävs. Samling som ska lagras eller läsas in.
  • Name – Krävs. Lagringens namn. Du måste använda samma namn när du sparar och läser in samma uppsättning data. Namnrymden delas inte med andra appar eller användare.
  • IgnoreNonexistentFile - valfritt. Booleskt värde (sant/falskt) som anger om LoadData funktionen ska visa eller ignorera fel när det går inte att hitta en matchande fil. Om du anger falskt visas felen. Om du anger sant kommer felen att ignoreras, vilket är användbart för offline-scenarier. SaveData kan skapa en fil om enheten är offline (det vill säga om statusen Connection.Connected har värdet falskt).

Exempel

Formel Beskrivning Resultat
If(Connection.Connected, ClearCollect(LocalTweets, Twitter.SearchTweet("PowerApps", {maxResults: 100})),LoadData(LocalTweets, "Tweets", true)) Om enheten är ansluten hämtas samlingen LocalTweets från Twitter. I annat fall ska du hämta samlingen från den lokala fil-cachen. Innehållet återges oavsett om enheten är online eller offline.
SaveData(LocalTweets, "Tweets") Spara samlingen LocalTweets som en lokal fil-cache på enheten. Data har sparats lokalt så att LoadData kan läsa in den i en samling.