Sparar och hämtar en samling igen.

Beskrivning

Funktionen SaveData lagrar en samling för senare användning under ett namn.

Funktionen LoadData läser in en samling igen med namnet som tidigare sparades med SaveData. Du kan inte använda den här funktionen för att läsa in en samling från en annan källa.

LoadData skapar inte samlingen. Funktionen fyller endast en befintlig samling. Du måste först skapa samlingen med rätt kolumner genom att använda Collect.

Lagringen är krypterad och finns på en privat plats på den lokala enheten, isolerad från andra användare och andra appar.

Syntax

SaveData( Collection, Name )
LoadData( Collection, Name )

  • Collection – Krävs. Samling som ska lagras eller läsas in.
  • Name – Krävs. Lagringens namn. Du måste använda samma namn när du sparar och läser in samma uppsättning data. Namnrymden delas inte med andra appar eller användare.