Anger värdet för en global variabel.

Översikt

Använd funktionen Set om du vill ange värdet för en global variabel som tillfälligt lagrar en del av informationen, till exempel hur många gånger som användaren har valt en knapp eller resultatet av en dataåtgärd.

Globala variabler är tillgängliga i hela din app på alla skärmar. Dessa är den enklaste typen av variabler och täcker behoven i de flesta situationer. Det finns också kontextvariabler som är begränsade till en enda skärm och samlingar som tillåter ändringar på radnivå i tabeller. Mer information om dessa alternativ finns i Arbeta med variabler.

PowerApps baseras på formler som automatiskt omberäknas när användaren interagerar med en app. Globala variabler har inte denna fördel och det kan göra din app svårare att skapa och förstå. Innan du använder en kontextvariabel bör du läsa Arbeta med variabler.

Beskrivning

Globala variabler skapas implicit med hjälp av funktionen Set. Någon uttrycklig deklaration krävs inte. Om du tar bort alla Set-funktioner för en global variabel, så upphör denna globala variabel att existera. Om du vill ta bort en variabel anger du dess värde som resultatet av funktionen Blank.

Du kan se dina variablers värden, definitioner och användning i vyn Variabler som du hittar på miljöns Arkiv-meny.

I exemplen senare i detta avsnitt kan du se att globala variabler kan innehålla flera olika typer av information, bl.a. följande:

  • ett enstaka värde
  • en post
  • en tabell
  • en objektreferens
  • ett resultat från en formel

En global variabel sparar värdet tills appen stängs. När den stängts går den globala variabeln förlorad och måste återskapas när appen läses in igen.

Globala variabler kan inte använda samma namn som en befintlig samling eller kontroll. Den kan använda samma namn som en kontextvariabel. Om du vill undvika tvetydigheten mellan de båda, så använd disambigueringsoperatorn.

Set har inget returvärde och du kan endast använda den inom en beteendeformel.

Syntax

Set( VariableName, Value )

  • VariableName – krävs. Namnet på en global variabel som ska skapas eller uppdateras.
  • Value – krävs. Värdet som tilldelas sammanhangsvariabeln.

Exempel

Formel Beskrivning Resultat
Set( Counter, 1 ) Skapar eller ändrar den globala variabeln Counter och anger värdet till 1. Counter har värdet 1. Du kan referera till variabeln genom att använda namnet Counter i en formel på vilken skärm som helst.
Set( Counter, 2 ) Anger värdet för den globala variabeln Counter från föregående exempel till 2. Counter har värdet 2.
Set( Counter, Counter + 1 ) Ökar värdet för den globala variabeln Counter från föregående exempel till 3. Counter har värdet 3.
Set( Name, "Lily" ) Skapar eller ändrar den globala variabeln Name och anger värdet till Lily. Name har värdet Lily.
Set( Person, { Name: "Milton", Address: "1 Main St" } ) Skapar eller ändrar den globala variabeln Person och anger värdet till en post. Posten innehåller två kolumner, med namnen Name och Address. Värdet för kolumnen Name är Milton och värdet för kolumnen Address är 1 Main St. Person har värdet för posten { Name: "Milton", Address: "1 Main St" }.

Referera till den här posten som helhet med namnet Person, eller referera till en enskild kolumn i posten med Person.Name eller Person.Address.
Set( Person, Patch( Person, {Address: "2 Main St" } ) ) Använder funktionen Patch för att uppdatera den globala variabeln Person, genom att ange värdet för kolumnen Address till 2 Main St. Person har nu postvärdet { Name: "Milton", Address: "2 Main St" }.