Sorterar slumpmässigt om poster i en tabell.

Beskrivning

Funktionen Shuffle sorterar om posterna i en tabell.

Shuffle returnerar en tabell som har samma kolumner och antal rader som argumentet.

Syntax

Shuffle( Table )

  • Table – obligatoriskt. Tabell som ska blandas.

Exempel

Om du har lagrat information om spelkort i en samling med namnet Deck, returnerar den här formeln en kopia av den samlingen som har blivit slumpmässigt blandad.

Shuffle(Deck)