Delar upp en textsträng till en tabell med delsträngar.

Beskrivning

Funktionen Split delar upp en textsträng till en tabell med delsträngar. Använd Split till att dela upp kommateckenavgränsade listor, datumangivelser som använder snedstreck mellan datumets delar och annan information där väldefinierade avgränsare används.

En avgränsarsträng används för att dela upp textsträngen. Avgränsaren kan vara inget, ett eller flera tecken som matchas som helhet i textsträngen. En tom sträng, eller en sträng utan längd, resulterar i att samtliga tecken delas upp individuellt. Det matchade avgränsningstecknen returneras inte i resultatet. Om ingen avgränsningsmatchning hittas returneras hela textsträngen som ett enskilt resultat.

Återkombinera strängen (utan avgränsningstecken) genom att använda funktionen Concat.

Syntax

Split(text, avgränsningstecken)

  • Text – obligatoriskt. Text som ska delas upp.
  • Avgränsningstecken – obligatoriskt. Avgränsningstecken som ska användas i uppdelningen av strängen. Kan vara inget, ett eller flera tecken.

Exempel

Formel Beskrivning Resultat
Split(”äpplen, apelsiner, bananer” ”,”,) Delar upp de olika frukterna utifrån kommateckenavgränsaren. Uppdelningen utförs enbart utifrån kommatecknet och inte blanksteget efter det, vilket resulterar i ett utrymme framför ” apelsiner” och ” bananer”.
TrimEnds(Split(”äpplen, apelsiner, bananer” ”,”,)) Detta liknar det föregående exemplet, men i det här fallet tas blanksteget bort av funktionen TrimEnds, som bearbetar den enkolumnstabell som skapas av Split. Vi skulle också kunna ha använt avgränsaren ”, ” som innehåller blanksteget efter kommatecknet, men som skulle inte har fungerat korrekt om det inte fanns något blanksteg eller om det fanns två blanksteg.
Split( "08/28/17", "/" ) Delar upp datumet genom att använda snedstreck som avgränsare.
Split( "Hello, World", "," ) Skiljer orden från varandra genom att använda kommatecken som avgränsare. Det andra resultatet inleds med ett blanksteg eftersom detta var det tecken som följde omedelbart efter kommatecknet.
Split( "Hello, World", "o" ) Delar upp strängen genom att använda det enskilda tecknet ”o” som avgränsare.
Split( "Hello, World", "l" ) Delar upp strängen genom att använda det enskilda tecknet ”l” som avgränsare. Eftersom det inte fanns några tecken mellan de två l:en i Hello returneras ett tomt värde.
Split( "Hello, World", "ll" ) Delar upp strängen genom att använda det dubbla tecknet ”ll” som avgränsare.
Split( "Hello, World", "%" ) Delar upp strängen genom att använda procenttecknet som avgränsare. Eftersom den här avgränsaren inte visas i strängen returneras hela strängen som ett resultat.
Split( "Hello, World", "" ) Delar upp strängen från varandra genom att använda en tom sträng som avgränsare (inga tecken). Detta innebär att strängen delas upp mellan varje tecken.