Skapar en temporär tabell.

Beskrivning

Tabellfunktionen skapar en tabell från en argumentlista med poster.

Tabellens kolumner är summan av alla egenskaper från alla poster för argumentet. Ett tomt värde har lagts till i en kolumn vars post inte innehåller ett värde.

En tabell är ett värde i PowerApps, precis som en sträng eller ett tal. Du kan ange en tabell som ett argument i en funktion och funktioner kan returnera en tabell som ett resultat. Tabell skapar inte en permanent tabell. Istället returneras en tillfällig tabell som består av dess argument. Du kan ange den här temporära tabellen som ett argument för en annan funktion, visualisera den i ett galleri eller bädda in den i en annan tabell. Mer information finns i Arbeta med tabeller.

Du kan också skapa en tabell med en kolumn med syntaxen [value1, value2,...] .

Syntax

Table( Record1 [, Record2, ... ] )

 • Record(s) – Krävs. Poster att lägga till i tabellen.

Exempel

 • Ange egenskapen Objekt i listrutan enligt den här formeln:
  Tabell ({Color: "red"}, {Color: "green"}, {Color: "blue"})

  Varje färg visas som ett alternativ i listrutan.

 • Lägg till en galleri och ange egenskapen Objekt som den här funktionen:
  Tabell ({Item:"Violin123", Location:"France", Owner:"Fabrikam"}, {Item:"Violin456", Location:"Chile"})

  Galleriet visas två poster som innehåller namnet och platsen för ett objekt. Endast en post innehåller ägarens namn.