Returnerar information om den aktuella användaren.

Beskrivning

Funktionen Användare returnerar en post med information om den aktuella användaren:

Egenskap Beskrivning
User().Email Den aktuella användarens e-postadress.
User().FullName Den aktuella användarens fullständiga namn, inklusive för- och efternamn.
User().Image Den aktuella användarens bild. Det här är en bild-URL i formatet "blob:identifier". Visa bilden i appen genom att ange det här värdet för bildkontrollens egenskap Image.

OBS! Den information som returneras för den aktuella PowerApps-användaren. Det matchar den kontoinformation som visas i PowerApps spelare och studio, som finns utanför alla skapade appar. Detta matchar kanske inte den aktuella användarens information i Office 365 eller andra tjänster.

Syntax

User()

Exempel

Den aktuella PowerApps-användaren har följande information:

  • Fullständigt namn: "John Berg"
  • E-postadress: "john.doe@contoso.com"
  • Bild:
Formel Beskrivning Resultat
User() Post med all information för den aktuella PowerApps-användaren. { FullName: "John Berg", Email: "john.doe@contoso.com", Image: "blob:1234...5678" }
User().Email Den aktuella PowerApps-användarens e-postadress. "john.doe@contoso.com"
User().FullName Den aktuella PowerApps-användarens fullständiga namn. "John Berg"
User().Image Den aktuella PowerApps-användarens bild-URL. Visa bilden i appen genom att ange det här värdet för bildkontrollens egenskap Image. "blob: 1234... 5678"

Med ImageControl.Image: