Funktionen Validate kontrollerar om värdet för en enda kolumn eller en fullständig post är giltigt för en datakälla.

Beskrivning

Innan en användare skickar en dataändring kan du ge direkt feedback på giltigheten, vilket ger en bättre användarupplevelse.

Datakällor kan tillhandahålla information om vad som är giltiga värden i en post. Den här informationen kan innehålla många begränsningar, till exempel: - om en kolumn kräver ett värde - hur lång en textsträng kan vara - hur högt och lågt ett tal kan vara - hur tidigt och sent ett datum kan vara

Funktionen Validate använder denna information för att avgöra om ett värde är giltigt och för att returnera ett lämpligt felmeddelande om det inte är det. Du kan använda funktionen DataSourceInfo för att se samma information som Validate använder.

Det varierar hur mycket verifieringsinformation datakällorna ger, ibland kan de inte ge någon alls. Validate kan bara verifiera värden som baseras på den här informationen. Även om Validate inte hittar något problem, kan tillämpningen av dataändringen fortfarande misslyckas. Du kan använda funktionen Fel för att hämta information om felet.

Om Validate hittar ett problem returnerar funktionen ett felmeddelande som du kan visa för användaren av appen. Om alla värden är giltiga returnerar Validate ett tomt värde. När du arbetar med en samling som inte har någon verifieringsinformation, är värdena alltid giltiga.

Syntax

Validate( DataSource, Column, Value )

  • DataSource – Krävs. Datakällan som man ska verifiera med.

  • Column – Krävs. Kolumnen som ska verifieras.

  • Value – Krävs. Värdet för den markerade kolumnen som ska verifieras.

Validate( DataSource, OriginalRecord, Updates )

  • DataSource – Krävs. Datakällan som man ska verifiera med.

  • OriginalRecord – Krävs. Den post som uppdateringar ska verifieras till.

  • Updates – Krävs. Ändringar som ska tillämpas på den ursprungliga posten.

Exempel

I de här exemplen måste värdena i kolumnen Percentage i datakällan Scores vara mellan 0 och 100. Om datan har klarat verifieringen returnerar funktionen ett tomt värde. I annat fall returneras ett felmeddelande.

Verifiera med en enda kolumn

Formel Beskrivning Resultat
Validate( Scores, Percentage, 10 ) Kontrollerar om 10 är ett giltigt värde för kolumnen Percentage i datakällan Scores. blank
Validate( Scores, Percentage, 120 ) Kontrollerar om 120 är ett giltigt värde för kolumnen Percentage i datakällan Scores. ”Värdena måste vara mellan 0 och 100.”

Verifiera med en fullständig post

Formel Beskrivning Resultat
Validate( Scores, EditRecord, Gallery.Updates ) Kontrollerar om 10 är ett giltigt värde för kolumnen Percentage i datakällan Scores. blank
Validate( Scores, EditRecord, Gallery.Updates ) Kontrollerar om 120 är ett giltigt värde för kolumnen Percentage i datakällan Scores. ”Värdena måste vara mellan 0 och 100.”