Konverterar en textsträng till ett tal.

Beskrivning

Funktionen Value konverterar en textsträng som innehåller taltecken till ett numeriskt värde. Använd den här funktionen när du behöver utföra beräkningar på tal som angivits som text av en användare.

Olika språk tolkar , och . på olika sätt. Som standard tolkas texten på den aktuella användarens språk. Du kan ange vilket språk som ska användas med en språktagg, med hjälp av samma språktaggar som returneras av funktionen Language.

Anmärkningar om strängformatet:

  • Strängen kan föregås av valutasymbolen för det aktuella språket. Valutasymbolen ignoreras. Valutasymboler för andra språk ignoreras inte.
  • Strängen kan innehålla ett procenttecken (%) i slutet, vilket anger att det är en procentandel. Antalet divideras med 100 innan det returneras. Procenttal och valutasymboler kan inte blandas.
  • Strängen kan vara i matematisk notation, där 12 x 103 uttrycks som "12e3".

Om talet inte är i rätt format, returnerar Value ett tomt värde.

Konvertera datum- och tidsvärden med funktionerna DateValue, TimeValue eller DateTimeValue.

Syntax

Value( String [, LanguageTag ] )

  • String – Krävs. Sträng som ska konverteras till ett numeriskt värde.
  • LanguageTag – Valfritt. Språktaggen som strängen ska parsas med. Om det inte är angivet används den aktuella användarens språk.

Exempel

Den användare som kör dessa formler finns i USA och har valt engelska som sitt språk. Funktionen Language returnerar "en-US".

Formel Beskrivning Resultat
Value( "123.456" ) Standardspråket för "en-US" kommer att användas, vilket innebär att en punkt används som decimaltecken. 123.456
Value( "123.456", "es-ES" ) "es-ES" är språktaggen för spanska i Spanien. I Spanien används punkten som tusentalsavgränsare. 123456
Value( "123,456" ) Standardspråket för "en-US" kommer att användas, vilket innebär att ett kommatecken används som tusentalsavgränsare. 123456
Value( "123,456", "es-ES" ) "es-ES" är språktaggen för spanska i Spanien. I Spanien används kommatecknet som decimaltecken. 123.456
Value( "12.34%" ) Procenttecknet i slutet av strängen visar att detta är en procentandel. 0.1234
Value( "$ 12.34" ) Valutasymbolen för det aktuella språket ignoreras. 12.34
Value( "24e3" ) Matematisk notation för 12 x 103. 24000