Installera en lokal datagateway för att snabbt och säkert överföra data mellan PowerApps och en datakälla som inte är i molnet, till exempel en lokal SQL Server-databas eller en lokal SharePoint-webbplats. Visa alla gateways som du har administrativ behörighet för och hantera behörigheter och anslutningar för dessa gateways.

Med en gateway kan du ansluta till lokala data över följande anslutningar:

 • SharePoint
 • SQL Server
 • Oracle
 • Informix
 • Filsystem
 • DB2

Obs! I SharePoint har gatewayer stöd för HTTP-trafik, men inte HTTPS-trafik.

Förutsättningar

 • Det användarnamn och lösenord som du använde för att registrera dig för PowerApps
 • Administrativa behörigheter på en gateway (Du har de här behörigheterna som standard för varje gateway som du har installerat, och en administratör för en annan gateway kan ge dig behörigheterna för den gatewayen.)
 • En licens som stöder gatewayar. Mer information finns i avsnittet "Anslutning" på sidan med priser.
 • Gatewayer och lokala anslutningar kan bara skapas och används i användarens standardmiljö.

Installera en gateway

 1. Klicka eller tryck på Gatewayar i det vänstra navigeringsfältet på powerapps.com.

  Gatewayar i det vänstra navigeringsfältet

 2. Tryck på Installera en gateway nu (eller Ny Gateway i det övre högra hörnet), och följ sedan instruktionerna i guiden som visas om du inte har administrativa behörigheter för en gateway.

  Installera Gateway

  Mer information om hur du installerar en gateway finns Förstå gatewayer.

Visa och hantera behörigheter

 1. Klicka eller tryck på Gatewayar i det vänstra navigeringsfältet på powerapps.com och klicka eller tryck sedan på en gateway.

 2. Lägg till en användare till en gateway genom att trycka på Användare, ange en användare eller grupp och sedan ange en behörighetsnivå:

  • Administratör: Administratör som har fullständig behörighet, inklusive behörighet att lägga till användare och ange behörigheter för gatewayen.
  • Can use (Kan använda): Användare som kan skapa en anslutning på gatewayen.
  • Can use + share (Kan använda + dela): Användare som kan skapa en anslutning på gatewayen och automatiskt dela den när de delar en app.

Visa och hantera anslutningar

 1. Klicka eller tryck på Gatewayar i det vänstra navigeringsfältet på powerapps.com och klicka eller tryck sedan på en gateway.

 2. Tryck på Anslutningar och sedan på en anslutning för att se eller ändra dess egenskaper.

 3. Tryck på Dela och lägg till eller ta bort användare för dela en anslutning.

  Obs!: Du kan endast dela vissa typer av anslutningar, till exempel SQL Server. Mer information finns i Dela appresurser.

Mer information om hur du hanterar en anslutning finns Hantera anslutningar.

Nästa steg