Installera en lokal datagateway för att snabbt och säkert överföra data mellan PowerApps och en datakälla som inte är i molnet, till exempel en lokal SQL Server-databas eller en lokal SharePoint-webbplats. Visa alla gateways som du har administrativ behörighet för och hantera behörigheter och anslutningar för dessa gateways.

Med en gateway kan du ansluta till lokala data över följande anslutningar:

 • SharePoint
 • SQL Server
 • Oracle
 • Informix
 • Filsystem
 • DB2

Förutsättningar

 • Det användarnamn och lösenord som du använde för att registrera dig för PowerApps.
 • Administrativa behörigheter på en gateway. (Du har de här behörigheterna som standard för varje gateway som du har installerat och en administratör för en annan gateway kan ge dig behörigheterna för den gatewayen.)
 • En licens som stöder åtkomst till lokala data med hjälp av en lokal gateway. Mer information finns i avsnittet "Anslutning" på sidan med priser.
 • Gatewayer och lokala anslutningar kan bara skapas och används i användarens standardmiljö.

Installera en gateway

 1. Klicka eller tryck på Gatewayar i det vänstra navigeringsfältet på powerapps.com.

  Gatewayar i det vänstra navigeringsfältet

 2. Tryck på Installera en gateway nu (eller Ny Gateway i det övre högra hörnet), och följ sedan instruktionerna i guiden som visas om du inte har administrativa behörigheter för en gateway.

  Installera Gateway

  Mer information om hur du installerar en gateway finns i Förstå lokal datagateway.

Visa och hantera gatewaybehörigheter

 1. Klicka eller tryck på Gatewayar i det vänstra navigeringsfältet på powerapps.com och klicka eller tryck sedan på en gateway.

 2. Lägg till en användare till en gateway genom att trycka på Användare, ange en användare eller grupp och sedan ange en behörighetsnivå:

  • Can use (Kan använda): Användare som kan skapa anslutningar på gatewayen som ska användas för appar och flöden, men inte kan dela gatewayen. Använd den här behörigheten för användare som kommer att köra appar men inte dela dem.
  • Can use + share (Kan använda + dela): Användare som kan skapa en anslutning på gatewayen att använda för appar och flöden och automatiskt dela gatewayen när de delar en app. Använd den här behörigheten för användare som behöver dela appar med andra användare eller organisationen.
  • Admin: Administratörer som har fullständig behörighet till gatewayen, inklusive lägga till användare, ange behörigheter, skapa anslutningar till alla tillgängliga datakällor och ta bort gatewayen.

För behörighetsnivåerna Can use (Kan använda) och Can use + share (Kan använda + dela) väljer du de datakällor som användaren kan ansluta till via gatewayen.

Visa och hantera gatewayanslutningar

 1. Klicka eller tryck på Gatewayar i det vänstra navigeringsfältet på powerapps.com och klicka eller tryck sedan på en gateway.

 2. Klicka eller tryck på Anslutningar och sedan på en anslutning för att se dess egenskaper, redigera inställningarna eller ta bort den.

 3. Tryck på Dela och lägg till eller ta bort användare för dela en anslutning.

  Obs!: Du kan endast dela vissa typer av anslutningar, till exempel SQL Server. Mer information finns i Dela appresurser.

Mer information om hur du hanterar en anslutning finns i Hantera dina anslutningar.

Felsökning och avancerad konfiguration

Mer information om felsökning av problem med gatewayer eller att konfigurera gatewaytjänsten för nätverket finns i Förstå lokal datagateway.

Nästa steg