Skapa en app automatiskt utifrån data i en Excel-fil som du överför till ett molnlagringskonto, t.ex. OneDrive. När du har genererat appen kan du anpassa den så att den bättre passar dina. Därefter kan du testköra den för att se om den fungerar som förväntat.

Genererade appar har som standard tre skärmar:

 • BrowseScreen1 visar en delmängd av ett eller flera fält, ett sökfält och en sorteringsknapp så att användarna lätt kan hitta en viss post.
 • DetailsScreen1 visar fler eller alla fält för en viss post.
 • EditScreen1 innehåller gränssnittselement som användare kan använda för att skapa eller uppdatera poster och spara ändringarna.

OBS! Du även skapa en app utifrån en anpassad SharePoint-lista.

Förutsättningar

Skapa en app

 1. Öppna PowerApps, logga in och tryck på Nytt på menyn Arkiv (nära vänsterkanten).

  Nytt alternativ på menyn Arkiv

 2. Följ något av de här stegen:

  • Om ditt molnlagringskonto visas under Starta med dina data, så klicka eller tryck på Layout för mobil.

  Alternativ för att skapa en app från data - Om ditt molnlagringskonto inte visas under starta med dina data klickar du på pilen i slutet av raden med paneler. Om ditt konto visas i listan över anslutningar, så klicka eller tryck på den posten. - Om ditt molnlagringskonto inte visas under Starta med dina data eller i listan över anslutningar, så klicka eller tryck på Ny anslutning, och klicka eller tryck sedan på posten för ditt konto. Klicka eller tryck på Anslut och följ anvisningarna om hur du konfigurerar anslutningen.

  Anslut till OneDrive

 3. Under Välj en Excel-fil bläddrar du till FlooringEstimates.xlsx och klickar eller trycker sedan på den.

  Excel-filen FlooringEstimates

 4. Klicka eller tryck på FlooringEstimates under Välj en tabell.

  Välj tabellen FlooringEstimates

 5. Klicka eller tryck på Anslut för att generera appen.

 6. Om du uppmanas att ta en introduktionsrundtur klickar eller trycker du på Nästa så att du kan bekanta dig med viktiga områden i PowerApps användargränssnitt (eller klicka eller tryck på Hoppa över).

  Välj Nästa om du vill göra rundturen

  Obs! Du kan ta rundturen senare genom att trycka på frågetecknet i det övre högra hörnet och sedan trycka på Take the intro tour (Ta rundturen).

Ändra gallerilayouten

När en app har skapas får den en standardlayout som baseras på dina data, men du kan anpassa gallerilayouten så att den bättre passar dina behov.

 1. I det vänstra navigeringsfältet kan du klicka eller trycka på en ikon i det övre högra hörnet för att växla till miniatyrvisning.

  Växla vyer

 2. Klicka eller tryck på den översta miniatyrbilden så att bläddringsskärmen (BrowseScreen1) markeras.

 3. Klicka eller tryck var som helst i galleriet, till exempel den första bilden.

  Välj bild

 4. Öppna listan Layouter i rutan till höger och klicka eller tryck sedan på det alternativ som visar en bild, rubrik och en underrubrik.

  Välj layout

  App-layouten ändras enligt ditt val.

  BrowseScreen1 med ny layout

Ändra de data som visas

 1. Välj etikettkontrollen genom att klicka eller trycka på Matta under Sök efter objekt.

  Den associerade listan har markerats i den högra rutan.

  Välj den första etiketten

 2. I den högra rutan, öppnar du den markerade listan och klickar eller trycker sedan på Namn.

  Ange den första etiketten

 3. Öppna listan längst ned och klicka eller tryck på Kategori.

  Ange kategori

  BrowseScreen1 ändras och visar ett namn och en kategori för varje post.

  BrowseScreen1 med nytt innehåll

  OBS! Du kan som standard bläddra igenom listan (som kallas galleri) med hjälp av ett mushjul eller genom att dra upp och ned på en pekskärm. Om du vill använda en trackpad eller en mus utan hjul, så går du till galleriet, klickar eller trycker på Visa rullningslist i egenskapslistan och ersätter sedan falskt med sant i formelfältet.

Ändra ordning på fälten i ett formulär

 1. Öppna informationsskärmen (DetailsScreen1) i det vänstra navigeringsfältet genom att klicka eller trycka på den mittersta miniatyrbilden.

  Miniatyrbild av DetailScreen 1

 2. Visa vilka alternativ för formuläranpassning som är tillgängliga genom att klicka eller trycka på bilden.

  Välj ett kort

 3. Dra posten Namn så att den hamnar överst i listan i rutan till höger.

  Flytta ett kort

  Skärmen uppdateras så att ändringarna visas.

  Namn överst på skärmen

Ändra en kontroll

 1. Öppna redigeringsskärmen (EditScreen1) genom att klicka eller trycka på den nedersta miniatyrbilden i det vänstra navigeringsfältet.

  Miniatyr av EditScreen1

 2. Klicka eller tryck på Översikt.

  Med den här åtgärden väljer du kortet Översikt. Varje kort innehåller text som beskriver kortets syfte. Du kan också anpassa kontrollerna på ett kort. Mer information finns i Kortkontroll i PowerApps.

  Välj översiktskort

 3. Klicka eller tryck på kortets nedpil i den högra rutan, rulla nedåt och klicka eller tryck sedan på Redigera flerradstext.

  En översikt visas över varje produkt i en kontroll som är tillräckligt stor för att visa texten.

  Ändra kort

Kör appen

När du anpassar en app kan du testa ändringarna genom att köra appen i förhandsgranskningsläge.

 1. Öppna bläddringsskärmen (BrowseScreen1) genom att klicka eller trycka på den översta miniatyrbilden i det vänstra navigeringsfältet.

 2. Öppna förhandsgranskningsläget genom att trycka på F5 eller genom att klicka eller trycka på knappen Spela upp i det övre högra hörnet.

  Förhandsgranskningsikon

 3. Visa posten på informationsskärmen (DetailsScreen1) genom att klicka eller trycka på pilen till höger om posten på BrowseScreen1.

  Välj en pil på BrowseScreen1

 4. Visa posten på redigeringsskärmen (EditScreen1) genom att klicka eller trycka på pennikonen i det övre högra hörnet på DetailsScreen1.

  Redigera en post

 5. EditScreen1 kan du ändra informationen i ett eller flera fält och sedan klicka eller trycka på bockmarkeringen i det övre högra hörnet för att spara ändringarna.

  Spara ändringar på EditScreen1

 6. Stäng förhandsgranskningsläget genom att trycka på Esc (du kan också klicka eller trycka på stängningsikonen under namnlisten).

  Stäng förhandsgranskningsläget

Kända begränsningar

Om du vill ha information om hur du delar Excel-data i din organisation så granska dessa begränsningar.

Nästa steg

 • Spara din app genom att trycka på Ctrl-S, så att du kan köra den från andra enheter.
 • Nu när du redan vet hur man skapar en app från data kan du skapa en app helt från början.
 • Dela appen så att andra kan köra den.