Skapa en app som automatiskt baseras på en mall för ett specifikt scenario och kör den för att förstå dess standardbeteende. Experimentera med hur du anpassar en app, och spara och dela den sedan med andra.

Förutsättningar

 • Registrera dig för PowerApps, installera, öppna det och logga sedan in med samma autentiseringsuppgifter som du använde för att registrera dig.

  Obs! För att använda den här funktionen ska du kontrollera att du kör version 2.0.510 eller senare. För att hitta din version öppnar du menyn Arkiv (längs vänsterkanten), klickar eller trycker på Konto och tittar sedan under Produktinformation.

 • Ett molnlagringskonto, till exempel DropBox, OneDrive eller Google Drive.

Skapa en app

 1. I PowerApps Studio för Windows eller PowerApps Studio för webben klickar eller trycker du på Nytt (nära skärmens vänsterkant).

  Alternativet Nytt på menyn Arkiv

 2. I rutan Appmallar klickar eller trycker du på Layout för mobil.

  Obs! Du kan också skapa en app från en mall för surfplattor, men den här självstudien fokuserar på telefonalternativet.

  Alternativet för att skapa en app för en surfplatta eller telefon

  En lista över mallar visas.

 3. Om du inte har någon anslutning till ett molnlagringskonto:

  1. Längst ned på skärmen klickar eller trycker du på Välj.

   Alternativet för att skapa anslutning i mallvyn

  2. Klicka eller tryck på det konto som du vill använda.

   Lista över anslutningar för att skapa en app från en mall

  3. Ange dina autentiseringsuppgifter och klicka eller tryck sedan på Använd för att bevilja åtkomst.

   Anslutningen visas längst ned på skärmen.

 4. I listan över mallar klickar eller trycker du på en mall och sedan på Use (Använd) (nära det nedre högra hörnet).

  Öppna en mall för PowerApps

  Exempeldata kopieras till ditt molnlagringskonto, appen skapas och dess startsida visas.

Kör appen

En app från en mall öppnas i standardarbetsytan där du främst anpassar apparna. Innan du gör några ändringar i appen följer du stegen i det här avsnittet för att utforska hur appen fungerar i förhandsgranskningsläget.

Tips! Designa och utveckla appar i standardarbetsytan och testa dem i förhandsgranskningsläget innan du delar dem med andra.

 1. Om du inte har använt PowerApps tidigare kan du ta rundturen för nya användare (annars klickar eller trycker du på Hoppa över).

  Startskärmen för den korta rundturen

  Du kan alltid ta rundturen senare genom att klicka eller trycka på frågetecknet nära det övre högra hörnet och sedan trycka på Take the intro tour (Ta rundturen).

 2. I det vänstra navigeringsfältet klickar eller trycker du på den översta skärmen.

 3. Tryck på F5 (eller klicka eller tryck på högerpilen i det övre högra hörnet) för att öppna appen i förhandsgranskningsläget.

  Knapp för att öppna förhandsgranskningsläget

  Appen är förifylld med exempeldata som demonstrerar funktionerna i appen. Till exempel innehåller appen Kostnadsuppskattning data för att skapa avtalade tider och beräkna kostnaden för att installera en specifik golvprodukt i ett rum till en viss storlek.

 4. Utforska appens standardbeteende och kontrollera att data i ditt kontomoln återspeglar ändringarna.

  Boka till exempel ett möte och skapa en kostnadsuppskattning i appen Kostnadsuppskattning.

 5. Återgå till standardarbetsytan genom att välja ikonen ”X” i det övre högra hörnet (under namnlisten för PowerApps).

  Knapp för att stänga förhandsgranskningsläget

Anpassa appen

Du kan anpassa den här eller någon annan app bland annat på följande sätt:

Nästa steg

 1. Tryck på Ctrl-S för att namnge din app och klicka eller tryck sedan på Spara för spara din app till molnet.

 2. Dela din app med andra i din organisation.

  Obs! Innan du delar en app ska du se till att de personer som du delar den med har tillgång till informationen. Du måste till exempel dela en Excel-fil eller en annan fil i ett molnlagringskonto.