Välkommen! I PowerApps, kan du hantera organisationsdata genom att köra en app som du själv skapat eller som någon annan skapat och delat med dig. Appar körs på mobila enheter som till exempel telefoner. Du kan också köra dem i en webbläsare genom att öppna Dynamics 365. Du kan skapa en rad olika appar – helt utan att behöva lära dig något programmeringsspråk, till exempel C#.

Om apputveckling är nytt för dig kan du se hur man skapar en enkel app genom att generera den automatiskt, baserat på en enskild datakälla. Därefter kan du anpassa appen efter dina behov. Den här videon visar hur man gör på fem minuter:

När du har skapat en app automatiskt, från exempelvis en anpassad SharePoint-lista, kan du ändra hur appen visar alla objekt, information om varje objekt och alternativ för att skapa eller redigera ett objekt. Du kan även öppna en exempelapp eller en mall för att se vad du kan göra med PowerApps och för att bättre förstå hur du kan skapa mer komplexa appar.

Med lite erfarenhet och kreativitet kan du utveckla dina egna appar från start. Du kan ansluta till datakällor, lägga till gränssnittselement (kallas för kontroller) och specificera appbeteende genom att skapa formler. Börja smått och utveckla dina kunskaper i ditt eget tempo. Du kan skapa och dela appar som omdefinierar hur din organisation hanterar data. Är du redo att ta det första steget?

Generera en app automatiskt

Om du vill skapa en app automatiskt ska du ange en datakälla, till exempel något av följande:

  • Common Data Service
  • en SQL Server-databas
  • Salesforce
  • Dynamics 365
  • Excel-arbetsbok (i ett molnlagringskonto)

Stegvisa instruktioner finns i Skapa en app för att hantera data i SharePoint. Avsnittet är utformat för SharePoint, men samma principer gäller för andra typer av datakällor.

Anpassa en app

Om den genererade appen inte uppfyller dina behov som den är kan du anpassa den. Du kanske till exempel vill visa olika data, eller samma data i en annan kontroll.

Om du vill få tips om hur du kan förbättra appen ytterligare kan du öppna en exempelapp för att få en uppfattning om vad du kan göra med lite kreativitet och erfarenhet.

Exempelappar

Du kan också skapa en app från en mall. Varje mall baserat på fiktiva data i ett molnkonto, t.ex. Dropbox. Utforska specifika skärmar och kontroller för att förstå hur de är konfigurerade och experimentera med anpassning för att identifiera tekniker som du kan använda för dina egna appar.

Skapa en app från grunden

När du har genererat en app eller två automatiskt och fått lite erfarenhet av anpassning kan du skapa en app från grunden. Genom att arbeta från grunden får du en flexibel appdesign, flexibla flöden och kontroller, och du kan lägga till en större mängd datakällor.

Detaljerade förklaringar av vissa begrepp som du behöver finns i följande avsnitt:

Dela och kör en app

När du är klar med appen kan du dela den med andra i organisationen och köra dina egna appar eller delade appar i en webbläsare eller på en telefon.

Mer information

Det här avsnittet är en översikt på hög nivå över de typer av saker du kan göra med PowerApps, men möjligheterna är oändliga. Du hittar stegvisa procedurer och referensinformation i avsnitten som listas i vänsterkanten på den här sidan. Om du har en detaljerad fråga som avsnitten inte tar upp: