översikt

I administrationscentret kan du:

  • Hantera användare, behörigheter och roller i miljöer. (PowerApps P2-plan krävs)
  • Hantera principer för dataförlustskydd som styr hur affärsdata delas med tjänster i PowerApps. (PowerApps P2-plan eller global administratörsbehörighet för Office 365 krävs)

De ändringar du gör i administrationscentret är omedelbart tillgängliga för användarna i organisationen.