Det här avsnittet innehåller information om aktuella begränsningar och konfigurationsinformation för PowerApps.

Begäranden

Dessa begränsningar gäller för varje enskild utgående förfrågan:

Namn Gräns
Tidsgräns 180 sekunder
Antal återförsök 4

OBS! Återförsöksvärdet kan variera. För vissa felvillkor är det inte meningsfullt att försöka igen.

IP-adresser

Förfrågningar från PowerApps använder sig av IP-adresser som är beroende av den region av miljön som appen befinner sig i. Vi publicerar inte de fullständiga domännamn som är tillgängliga för PowerApps-scenarier.

Anrop som görs från en API som är ansluten via en app (till exempel SQL-API:n eller SharePoint-API:n) kommer från den IP-adress som anges senare i det här avsnittet.

Du bör använda följande adresser om du t.ex. måste vitlista IP-adresser för en Azure SQL-databas.

Region Utgående-IP-adress
Asien 52.163.91.227, 52.163.89.40, 52.163.89.65, 52.163.95.29, 13.75.89.9, 13.75.91.198, 13.75.92.202, 13.75.92.124
Australien 13.77.7.172, 13.70.191.49, 13.70.189.7, 13.70.187.251, 13.70.82.210, 13.73.203.158, 13.73.207.42, 13.73.205.35
Kanada 52.233.30.222, 52.233.30.148, 52.233.30.199, 52.233.29.254, 52.232.130.205, 52.229.126.118, 52.229.126.28, 52.229.123.56
Europa 52.166.241.149, 52.166.244.232, 52.166.245.173, 52.166.243.169, 40.69.45.126, 40.69.45.11, 40.69.45.93, 40.69.42.254
Indien 52.172.54.172, 52.172.55.107, 52.172.55.84, 52.172.51.70, 52.172.158.185, 52.172.159.100, 52.172.158.2, 52.172.155.245
Japan 104.214.137.186, 104.214.139.29, 104.214.140.23, 104.214.138.174, 13.78.85.193, 13.78.84.73, 13.78.85.200, 13.78.86.229
USA 104.43.232.28, 104.43.232.242, 104.43.235.249, 104.43.234.211, 52.160.93.247, 52.160.91.66, 52.160.92.131, 52.160.95.100, 40.117.101.91, 40.117.98.246, 40.117.101.120, 40.117.100.191
USA (tidig åtkomst) 52.161.26.191, 52.161.27.42, 52.161.29.40, 52.161.26.33, 13.66.213.240, 13.66.214.51, 13.66.210.166, 13.66.213.29

Tjänster som krävs

Den här listan identifierar alla tjänster som PowerApps Studio kommunicerar med och deras användningsområden. Ditt nätverk får inte blockera de här tjänsterna.

Domäner Protokoll Använder
management.azure.com https RP
msmanaged-na.azure-apim.net https Körbar fil för anslutningsappar/API:er
login.microsoft.com
login.windows.net
login.microsoftonline.com
secure.aadcdn.microsoftonline-p.com
https ADAL
graph.microsoft.com
graph.windows.net
https Azure Graph – För att hämta användarinformation (t.ex. profilfoto)
gallery.azure.com https Exempel- och mallappar
*.azure-apim.net https Api Hubs – Olika underdomäner för varje språk
*.powerapps.com https WebAuth + Portal
*.azureedge.net https WebAuth
*.blob.core.windows.net https Blobb-lagring
vortex.data.microsoft.com https Telemetri