Det här avsnittet innehåller information om aktuella begränsningar och konfigurationsinformation för PowerApps.

Frågebegränsningar

Det här är begränsningarna för enskilda utgående förfrågningar.

Tidsgräns

Namn Gräns
Tidsgräns för förfrågan 180 sekunder

Återförsöksprincip

Namn Gräns
Antal återförsök 4

OBS! Det här värdet kan variera. För vissa felvillkor är det inte meningsfullt att försöka igen.

Konfiguration

IP-adress

Förfrågningar från PowerApps använder sig av IP-adresser som är beroende av den region av miljön som appen befinner sig i. För tillfället så publicerar vi inte fullständigt kvalificerade domännamn tillgängliga för PowerApps-scenarier.

Anrop som görs från en API som är ansluten via en app (till exempel SQL-API:n eller SharePoint-API:n) kommer från den IP-adress som anges senare i det här avsnittet.

Så om du till exempel behöver vitlista IP-adresser för din Azure SQL-databas, ska du använda de här adresserna.

Region Utgående-IP-adress
Asien 52.163.91.227, 52.163.89.40, 52.163.89.65, 52.163.95.29, 13.75.89.9, 13.75.91.198, 13.75.92.202, 13.75.92.124
Australien 13.77.7.172, 13.70.191.49, 13.70.189.7, 13.70.187.251, 13.70.82.210, 13.73.203.158, 13.73.207.42, 13.73.205.35
Kanada 52.233.30.222, 52.233.30.148, 52.233.30.199, 52.233.29.254, 52.232.130.205, 52.229.126.118, 52.229.126.28, 52.229.123.56
Europa 52.166.241.149, 52.166.244.232, 52.166.245.173, 52.166.243.169, 40.69.45.126, 40.69.45.11, 40.69.45.93, 40.69.42.254
Indien 52.172.54.172, 52.172.55.107, 52.172.55.84, 52.172.51.70, 52.172.158.185, 52.172.159.100, 52.172.158.2, 52.172.155.245
Japan 104.214.137.186, 104.214.139.29, 104.214.140.23, 104.214.138.174, 13.78.85.193, 13.78.84.73, 13.78.85.200, 13.78.86.229
USA 104.43.232.28, 104.43.232.242, 104.43.235.249, 104.43.234.211, 52.160.93.247, 52.160.91.66, 52.160.92.131, 52.160.95.100, 40.117.101.91, 40.117.98.246, 40.117.101.120, 40.117.100.191
USA (tidig åtkomst) 52.161.26.191, 52.161.27.42, 52.161.29.40, 52.161.26.33, 13.66.213.240, 13.66.214.51, 13.66.210.166, 13.66.213.29

Tjänster som PowerApps måste använda sig av

Det här är en lista över alla tjänster som PowerApps-klienten kommunicerar med och deras användningsområden. Ditt nätverk får inte blockera de här tjänsterna.

Domäner Protokoll Använder
management.azure.com https RP
msmanaged-na.azure-apim.net https Körbar fil för anslutningsappar/API:er
login.microsoft.com
login.windows.net
login.microsoftonline.com
secure.aadcdn.microsoftonline-p.com
https ADAL
graph.microsoft.com
graph.windows.net
https Azure Graph – För att hämta användarinformation (t.ex. profilfoto)
gallery.azure.com https Exempel- och mallappar
*.azure-apim.net https Api Hubs – Olika underdomäner för varje språk
*.powerapps.com https WebAuth + Portal
*.azureedge.net https WebAuth
*.blob.core.windows.net https Blobb-lagring
vortex.data.microsoft.com https Telemetri