Du kan öppna en befintlig app i SharePoint Online och hantera en lista.

Information om vilka typer av SharePoint-data som har stöd för PowerApps finns i kända problem.

Förutsättningar

Skapa en app i SharePoint-gränssnittet.

Öppna appen

 1. Öppna din SharePoint Online-lista och välj en app i listan.

 2. Klicka eller tryck för att Öppna.

  Appen öppnas i en separat webbläsarflik.

Hantera listan med hjälp av appen

Note:

Det här avsnittet beskriver hur du öppnar och kör en app som genereras automatiskt från en SharePoint-lista. Det vanligaste scenariot är att den genererade appen har anpassats i stor utsträckning för att uppfylla organisationens behov. I det fallet kanske användningen är mer komplex än vad som beskrivs här.

 1. Öppna appen såsom beskrivs i föregående procedur.

 2. Om du vill lägga till ett objekt i listan, klicka eller tryck på tecknet "+".

 3. Ett formulär visas där du kan ange värden i listans fält. När du är klar klickar du eller trycker på kryssmarkeringen.

 4. Om du vill visa information om ett objekt, klicka eller tryck på pilen.

 5. Om du vill redigera objektet på formuläret som visas, klickar eller trycker du på "penna".

 6. Gör ändringarna, och klicka eller tryck sedan på kryssmarkeringen.

 7. Om du vill ta bort ett objekt, klickar du eller trycker på Papperskorgen från sidan detaljerad vy.