PowerApps licensieras per användare. Varje användare som har åtkomst till tjänsten för att skapa och köra appar måste ha en licens. Office 365- och Dynamics 365-kunder kan omedelbart dra nytta av funktionerna PowerApps och Microsoft Flow som medföljer dessa paket. Kunder som vill skapa appar och flöden med åtkomst till datakällor utanför Office 365 och Dynamics 365 eller behöver ytterligare funktioner kan köpa fristående prenumerationer på PowerApps och Microsoft Flow. Det finns viktiga skillnader i funktion mellan dessa grupper av licenser.

Priser

Se PowerApps prissättningssida för den senaste prisinformationen för varje PowerApps-licens. Se Microsoft Flows prissättningssida för den senaste prisinformationen för varje Microsoft Flow-licens.

Licenser

PowerApps för Office 365 och Dynamics 365

PowerApps funktioner för Office 365 och Dynamics 365 låter användare skapa och köra appar i tillsammans med dessa tjänster. De här apparna kan också utökas för att använda data från gemensamt molntjänster, till exempel Box.com, Facebook med mera. Användare med tillgång till PowerApps via Office 365 och Dynamics 365 kan inte skapa eller köra appar mot Microsoft Common Data Service-databaser. Följande lista med planer för Office 365 och Dynamics 365 planer omfattar PowerApps-funktioner.

Inkluderade planer
Vilka Microsoft Office 365-abonnemang innehåller PowerApps? Dessa abonnemang innehåller PowerApps for Dynamics 365:

Office 365 Business Essentials
Office 365 Business Premium
Office 365-utbildning
Office 365-utbildning plus
Office 365 Enterprise E1
Office 365 Enterprise E3
Office 365 Enterprise E5

Office 365 Enterprise E2 innehåller samma funktioner som Office 365 Enterprise E1. Office 365 Enterprise E4 innehåller samma funktioner som Office 365 Enterprise E3.

Office 365 Enterprise F1 innehåller PowerApps för Office 365 Enterprise F1.
Vilka Microsoft Dynamics 365-appar och -abonnemang innehåller PowerApps? Dessa appar innehåller PowerApps för Dynamics 365:

Dynamics 365 for Sales, Enterprise Edition
Dynamics 365 for Customer Service, Enterprise Edition
Dynamics 365 for Operations, Enterprise Edition
Dynamics 365 for Field Service, Enterprise Edition
Dynamics 365 for Project Service Automation, Enterprise Edition
Dynamics 365 for Team Members, Enterprise Edition
Dynamics 365 for Financials, Business Edition
Dynamics 365 for Team Members, Business Edition

Dessa abonnemang innehåller PowerApps, abonnemang 2:

Dynamics 365, Enterprise Edition, abonnemang 1
Dynamics 365, Enterprise Edition, abonnemang 2

PowerApps för Dynamics 365 ingår också i befintliga prenumerationer på CRM Online Enterprise, Professional, Basic och Essential.

PowerApps för Office 365 Enterprise F1

PowerApps ingår i Office 365 Enterprise F1, som användare kan använda för att köra appar och automatisera arbetsflöden. Användare kan dock inte skapa appar med det här prenumerationsavtalet (som de kan göra med prenumerationsavtal som Office 365 E1, E3 och E5). Den här tabellen innehåller mer information om vad användarna kan göra med PowerApps för Office 365 Enterprise F1:

Funktioner PowerApps för Office 365 Enterprise F1
Skapa och köra appar
Köra appar Ja
Skapa appar Nej
Dela appar Nej
Kapacitet
Flödeskörningar per månad (per användare) 750
Datalagring i Common Data Service (per användare) -
Fillagring i Common Data Service (per användare) -
Anslutningsmöjlighet
Ansluta till Office 365, Dynamics 365 och liknande datakällor Ja
Ansluta till Azure SQL Server, Dropbox, Twitter och många andra molnbaserade tjänster Ja
Ansluta till Salesforce, DB2 och många andra datakällor genom premiumanslutningar Nej
Åtkomst till lokala data via en gateway Nej
Skapa anpassade anslutningsappar för att hantera data i dina egna system Nej
Common Data Service
Skapa och köra program på Common Data Service Nej
Modellera dina data i Common Data Service Nej
Skapa en databas i Common Data Service Nej
Hantering
Stödjer dataprinciper som Office 365-administratören etablerar Ja
Lägg till medarbetare som beslutsfattare och administratörer för miljö Nej
Lägg till medarbetare till databasroller Nej
Etablera dataprinciper för miljöer Nej

PowerApps fristående plan 1 och plan 2

Kompletta fristående PowerApps planer ger användarna möjlighet att skapa och köra appar över datakällor som sträcker sig utanför Office 365 och Dynamics 365, till exempel Salesforce och lokala datakällor samt Microsoft Common Data Service. Dessa prenumerationer innehåller även funktioner som inte är tillgängliga i planer för Office 365 och Dynamics 365.

  • Microsoft PowerApps Plan 2-prenumerationer är för användare och administratörer som behöver fullständiga funktioner för att skapa och köra. Dessa användare har åtkomst till viktiga hanteringsfunktioner, till exempel visningsstatistik och principer. Planera PowerApps-2-användare kan utforma data i Common Data Service.
  • Microsoft PowerApps Plan 1 - prenumerationer är för användare som i första hand kör appar. Dessa användare kan skapa appar och flöden men de kan inte utforma data i Common Data Service eller utföra administrativa uppgifter.

Kostnadsfri utvärderingsversion av PowerApps Plan 2

PowerApps erbjuder inte något kostnadsfritt konto men du kan testa PowerApps-plan 2 kostnadsfritt under 90 dagar. Under utvärderingen har användare åtkomst till alla funktioner i PowerApps Plan 2. Information om hur du anmäler dig finns på Registrera dig för PowerApps via självbetjäning.

När utvärderingsversionen upphör att gälla har användaren följande alternativ:

  • Användare som har åtkomst till PowerApps eller Microsoft Flow via Office 365 eller Dynamics 365 har fortfarande åtkomst till PowerApps eller Microsoft Flow. Dessa användare förlorar emellertid åtkomst till alla funktioner som är endast kommer med plan 2, enligt beskrivningen på Prissättningssida för PowerApps.
  • Användare som inte har åtkomst till Office 365 eller Dynamics 365 kan begära för att utöka utvärderingsversionen eller köpa en fristående plan. Mer information finns i PowerApps för din organisation.

OBS Om du vill köpa PowerApps för en organisation måste du vara global administratör eller faktureringsadministratör för Office 365 för en klient, eller så måste du skapa en klient.

Community-prenumerationsavtal för PowerApps

Om du vill skapa kunskaper och lära dig mer om PowerApps och Microsoft Flow och Common Data Service, är PowerApps Community Plan rätt avtal för dig. PowerApps Community Plan ger dig en kostnadsfri utvecklingsmiljö för personligt bruk, där du kan lära dig med de fullständiga funktionerna i PowerApps. Här kan du läsa om PowerApps Community Plan.

PowerApps omfattar Flow

PowerApps licenser omfattar alltid Microsoft Flow-funktioner. Bortsett från att ingå i PowerApps-licenser finns Microsoft Flow dessutom som fristående tjänst. Se Prissättningssida för PowerApps för mer information om specifika rättigheter för Microsoft Flow med varje PowerApps-licens.

Resurskapacitet ingår i varje licens

Ovanstående licenser per användare medföljer med kapacitet för resurser som används när en app eller ett flöde körs. Dessa resurser omfattar datalagring, fillagring och flödeskörningar. Kapacitet som ingår i licenser per användare är samlad på klientnivån. När klientens kapacitet är slut kan kunden köpa ytterligare kapacitet via extralicenser. Maximal kapacitet för Common Data Service är 10 GB per databas och 5 TB fillagring per miljö. Om du köper ytterligare kapacitet och den tillgängliga kapaciteten (licenser och tillägg) är större än den maximala kapaciteten kan du använda totalmängden över flera miljöer. Se Prissättningssidan för PowerApps för kapaciteten för varje PowerApps-licens.

Exempel på PowerApps-licenser

Låt oss ta en titt på ett exempel. ABC Inc. har 1 000 anställda, varav 700 anställda har en licens för Office 365 Enterprise 3. Vid ett tidigt stadium skapar en användare en företagsapp som förenklar orderhanteringen. Senare, utvecklar personalavdelningen en app i samverkan med IT för rapportering av ledighet och frånvaro. Appen bygger på Common Data Service.

Orderspårningsapp

ABC Inc. startar genom att utveckla en app för dess användare med Office 365-licens. Appen sammanför kund- och produktdata som lagras i Office 365 SharePoint-listor med kundbeställningsdokument som lagras på Box.com. Eftersom den här appen endast har åtkomst till data som lagras i Office 365 och en gemensam molnbaserad tjänst som omfattas med en standard anslutningsapp, täcker Office 365-licenserna både tillverkningen och användningen av appen.

Licenser som krävs: de befintliga 700 Office 365 Enterprise 3-licenserna är redan tillräckliga.

Tidsrapporteringsapp

Baserat på hur snabbt och enkelt beställningsappen distribuerades har ABC:s personalavdelning utvecklat en tidsrapporteringsapp i samverkan med IT-avdelningen som ska distribueras över hela verksamheten. Alla anställda kommer att behöva använda appen för att rapportera sina arbetstimmar, semester och sjukledighet.

IT använder Common Data Service som system för tidsrapporteringen. Common Data Service har stöd för sådana säkerhets- och sekretessprinciper som IT behöver för information om medarbetare. Två medarbetare från IT-avdelningen får i uppdrag att skapa databasen och utveckla tidsrapporteringsappen i Common Data Service. De ansvarar dessutom för att spåra appanvändningen och upprätta principerna som tillämpas på dessa data.

Licenser som krävs:

  • PowerApps Plan 2–10 licenser: De 10 IT-administratörerna som ställer in miljöer där företaget ska testa och distribuera sina program, utvecklar data i Common Data Service och upprättar datasäkerhetsprinciper behöver varsin PowerApps Plan 2 för att utföra dessa funktioner.
  • PowerApps Plan 1 –990 licenser: De 700 Office 365-användarna behöver en PowerApps Plan 1-licens, eftersom appen använder data som lagras utanför Office 365 (det vill säga, i Common Data Service). De övriga 290 användarna som inte har Office 365 eller PowerApps Plan 2 behöver också den här licensen för att kunna använda appen.