Översikt

Konfiguration av egenskaper som ger stöd åt alternativa metoder för interaktion med kontroller som är lämpliga för synskadade.

Egenskaper

Tooltip – Beskrivande text som visas när användaren hovrar över en kontroll.

TabIndex – anpassar tabbordningen för kontroller vid körning.

Standardvärdet noll anger standardtabbordning, baserat på kontrollens XY-koordinat. Att ange ett värde som är större än noll flyttar kontrollens tabbordning före alla kontroller med standardvärden. En kontroll med Tabbindexvärdet 2 kommer före ett med TabIndex 3 eller högre vid tabbning.

Observera att behållare, till exempel kontrollerna Form Gallery alltid kommer att tabba igenom alla element i behållaren innan du fortsätter till kontroller utanför behållaren. Behållarens tabbordning är det lägsta Tabbindexvärdet för en underordnad kontroll.

Att ange Tabbindex till -1 inaktiverar tabbåtkomst till kontrollen.