Översikt

Konfigurera en kontrolls stil baserat på hur användaren interagerar med den.

Normalt

Dessa egenskaper används normalt när användaren inte interagerar med kontrollen.

BorderColor – En kontrolls kantlinjefärg.

BorderStyle – Om en kontrolls kantlinje är solid, streckad, prickad eller ingen.

BorderThickness – Tjockleken på en kontrolls kantlinje.

Color – Textens färg i en kontroll.

Fill – En kontrolls bakgrundsfärg.

FocusedBorderThickness – Tjockleken på en kontrolls kantlinje när den markeras med tangentbordet.

Inaktiverade

Dessa egenskaper tillämpas när kontrollerna är inaktiverade. En kontroll kan inaktiveras om Disabled-egenskapen är inställd på true.

DisabledBorderColor – Färgen på en kontrolls kantlinje om kontrollens egenskap DisplayMode är inställd på Disabled.

DisabledColor – Textens färg i en kontroll om dess egenskap DisplayMode är inställd på Disabled.

DisabledFill – Bakgrundsfärgen i en kontroll om dess egenskap DisplayMode är inställd på Disabled.

Hovra

Dessa egenskaper tillämpas när användaren för muspekaren över kontrollen.

HoverBorderColor – Färgen på en kontrolls kantlinje när användaren för muspekaren över denna kontroll.

HoverColor – Färgen på texten i en kontroll när användaren för muspekaren över den.

HoverFill – Bakgrundsfärgen i en kontroll när användaren för muspekaren över den.

Nedtryckt

Dessa egenskaper tillämpas när en knapp- eller bildkontroll har tryckts ned.

PressedBorderColor – Färgen på en kontrolls kantlinje när användaren trycker eller klickar på denna kontroll.

PressedColor – Färgen på texten i en kontroll när användaren trycker eller klickar på denna kontroll.

PressedFill – Bakgrundsfärgen i en kontroll när användaren trycker eller klickar på denna kontroll.

Val

Dessa egenskaper tillämpas när användaren väljer ett objekt i en kontroll.

SelectionColor – Textfärgen för det markerade objektet eller objekten i en lista eller färgen på markeringsverktyget i en pennkontroll.

SelectionFill – Bakgrundsfärgen för det markerade objektet eller objekten i en lista eller ett markerat område för en pennkontroll.