Översikt

Konfigurera hur stor en kontroll (eller ett element i en kontroll) är och var den är i förhållande till skärmen den är på.

Position

X – Avståndet mellan kontrollens vänstra kant och den överordnade behållarens vänstra kant (eller skärm om det inte finns någon överordnad behållare).

Y – Avståndet mellan kontrollens övre kant och den överordnade behållarens övre kant (skärm om det inte finns någon överordnad behållare).

Storlek

Height – Avståndet mellan kontrollens övre och nedre kanter.

[AutoHeight] – ange värdet som sant för att låta etiketten expandera automatiskt om du vill visa all konfigurerad text. Ange som falskt för att förkorta texten till det tillgängliga utrymmet. - Gäller för Etikett

Width – Avståndet mellan kontrollens högra och vänstra kanter.

Utfyllnad

Padding – Avståndet mellan texten på en import- eller exportknapp och knappens kanter.

PaddingBottom – avståndet mellan texten i en kontroll och kontrollens nedre kant.

PaddingLeft – avståndet mellan texten i en kontroll och kontrollens vänstra kant.

PaddingRight – avståndet mellan texten i en kontroll och kontrollens högra kant.

PaddingTop – avståndet mellan texten i en kontroll och kontrollens övre kant.

Radie

RadiusBottomLeft – Hur pass avrundat det nedre vänstra hörnet i en kontroll är.

RadiusBottomRight – Hur pass avrundat det nedre högra hörnet i en kontroll är.

RadiusTopLeft – Hur pass avrundat det övre vänstra hörnet i en kontroll är.

RadiusTopRight – Hur pass avrundat det övre högra hörnet i en kontroll är.