Översikt

Konfigurera grafiska element i din app, inklusive bilder, foton och element i en pennkontroll.

BackgroundImage – namnet på en avbildningsfil som visas i bakgrunden på skärmen.

  • Gäller för kontrollen Screen.

Image – Namnet på bilden som visas i en bild-, ljud- eller mikrofonkontroll.

ImagePosition – bildens orientering (fyll, anpassa, sträck ut, sida vid sida eller centrera) på skärmen eller i en kontroll om dessa inte har samma storlek som bilden.