Hur tar jag reda på var min app distribueras?

Din app distribueras i den region som är värd för miljön. Om din miljö till exempel har skapats i regionen Europa, distribueras sedan din app i datacenter i Europa.

Om du är administratör kan du bestämma en region för varje miljö i PowerApps administrationscenter.

  • Gå till Administrationscenter och logga in med ditt arbetskonto.

    I administrationscentret visas alla befintliga miljöer på fliken Miljöer. Listan visar den Region där appen distribueras:

Fliken miljöer

Vilka regioner är tillgängliga?

  • USA
  • Kanada
  • Europa
  • Asien
  • Australien
  • Indien
  • Japan

Vilka funktioner är specifika för en viss region?

Miljöer kan skapas i olika regioner och är kopplade till den geografiska platsen. När du skapar en app i en miljö distribueras appen till datacentra som finns på den geografiska platsen. Detta gäller för alla objekt som du skapar i den miljön, inklusive databaser i Common Data Service, appar, anslutningar, gatewayenheter och anpassade anslutningsappar.

Om dina användare finns i Europa ska du för optimal prestanda skapa och använda miljön i regionen Europa. Om dina användare finns i USA ska du skapa och använda miljön i USA.

Observera: lokala datagatewayer är inte alltid tillgängliga i regionen Indien eller i anpassade miljöer. Du måste skapa gatewayer i standardmiljön.