När du skapar en miljö kan ange du en av dessa regioner för den:

  • USA
  • Europa
  • Asien
  • Australien
  • Indien
  • Japan

Om du är administratör kan du bestämma en region för varje miljö i PowerApps administrationscenter.

Observera: lokala datagatewayer är inte alltid tillgängliga i regionen Indien eller i anpassade miljöer. Du måste skapa gatewayer i standardmiljön.