Med PowerApps kan du skapa kompletta appar utan traditionell programkod. I vissa fall behöver du dock utöka PowerApps-funktionerna och webbtjänster är perfekt för det ändamålet. Din app kan ansluta till en tjänst, utföra åtgärder och får tillbaka data. När du har en webbtjänst som du vill ansluta till med PowerApps ska du registrera tjänsten som en anpassad anslutningsapp. Det får PowerApps att förstå egenskaperna hos ditt webb-API, bland annat den autentisering som krävs, de åtgärder som stöds samt parametrar och utdata för var och en av dessa åtgärder.

I det här avsnittet tittar vi på de steg som krävs för att registrera och använda en anpassad anslutningsapp och vi ska använda Azure Cognitive Services Text Analytics API som exempel. Detta API identifierar språk, sentiment och nyckelfraser i text som du skickar till det. Följande bild visar samverkan mellan tjänsten, den anpassade anslutningsapp vi skapar från den och den app som anropar API:t.

API, anpassad anslutningsapp och app

Förutsättningar

 • Ett PowerApps-konto.
 • En OpenAPI-fil i JSON-format, en URL till en OpenAPI-definition eller en Postman-samling för ditt API. Om du inte har något av detta kommer vi att vägleda dig.
 • En bild som används som en ikon för din anpassade anslutningsapp (valfritt).

Steg i processen för anpassad anslutningsapp

Processen för anpassad anslutningsapp har flera steg som beskrivs kortfattat nedan. Den här artikeln förutsätter att du redan har ett RESTful-API med någon typ av autentiserad åtkomst, så vi kommer att fokusera på steg 3–6 i resten av artikeln. Ett exempel på steg 1 och 2 finns i Skapa ett anpassat webb-API för PowerApps.

 1. Skapa ett RESTful-API på valfritt språk och valfri plattform. För Microsoft-teknik rekommenderar vi ett av följande alternativ.

  • Azure Functions
  • Azure Web Apps
  • Azure API Apps
 2. Skydda ditt API med någon av följande autentiseringsmekanismer. Du kan tillåta ej autentiserad åtkomst till dina API:er, men det rekommenderas inte.

 3. Beskriv ditt API på ett av två sätt enligt branschstandard, så att PowerApps kan ansluta till det.

  • En OpenAPI-fil (även kallad en Swagger)
  • En Postman-samling

  Du kan också skapa en OpenAPI-fil i steg 4 som en del av registreringsprocessen.

 4. Registrera din anpassade anslutningsapp med hjälp av en guide i PowerApps, där du anger en API-beskrivning, säkerhetsuppgifter och annan information.

 5. Använd din anpassade anslutningsapp i en app. Skapa en anslutning till API:t i din app och anropa åtgärder som API:t tillhandahåller, precis som du anropar ursprungliga funktioner i PowerApps.

 6. Dela din anpassade anslutningsapp precis som andra dataanslutningar i PowerApps. Det här steget är valfritt, men ofta är det bra att dela anpassade anslutningsappar på flera appskapare.

Beskriv ditt API

Om du har ett API med någon typ av autentiserad åtkomst behöver du ett sätt att beskriva API:t så att PowerApps kan ansluta till det. Då måste du skapa en OpenAPI-fil eller en Postman-samling, vilket du kan göra från alla REST API-slutpunkter, inklusive:

 • Allmänt tillgängliga API:er. Några exempel omfattar Spotify, Uber, Slack, Rackspace med mera.
 • Ett API som du skapar och distribuerar till alla molnvärdleverantörer, inklusive Azure, Amazon Web Services (AWS), Heroku, Google Cloud med mera.
 • En anpassad API för din verksamhet som distribueras på ditt nätverk så länge som ditt API är exponerat på internet.

OpenAPI-filer och Postman-samlingar använder olika format, men båda är språk-oberoende maskinläsbara dokument som beskriver ditt API:s åtgärder och parametrar:

 • Du kan skapa dessa dokument med olika verktyg, beroende på det språk och den plattform som ditt API bygger på. I Text Analytics API-dokumentationen finns ett exempel på en OpenAPI-fil.
 • Om du inte redan har en OpenAPI-fil för ditt API och inte vill skapa en kan du fortfarande enkelt skapa en anpassad anslutningsapp med hjälp av en Postman-samling. Mer information finns i Skapa en Postman-samling.
 • I slutänden använder PowerApps OpenAPI i bakgrunden, så en Postman-samling parsas och översätts till en OpenAPI-definitionsfil.

Observera: Filstorleken måste vara mindre än 1 MB.

Komma igång med OpenAPI och Postman

Registrera din anpassade anslutningsapp

Du kommer nu att använda OpenAPI-filen eller Postman-samlingen för att registrera din anpassade anslutningsapp i PowerApps.

 1. I den vänstra menyn på powerapps.com klickar du på Anslutningar. Välj knappen med tre punkter (...) och välj sedan Hantera anpassade anslutningsappar i det övre högra hörnet.

  Tips: Om du inte hittar var du hanterar anpassade anslutningsappar i en mobil webbläsare kan det vara under en meny i det övre vänstra hörnet.

  Skapa en anpassad anslutningsapp

 2. Välj Skapa anpassad anslutningsapp.

  Egenskaper för anpassad anslutningsapp

 3. Välj hur du vill skapa den anpassade anslutningsappen på fliken Allmänt.

  • Överföra en OpenAPI-fil
  • Använda en OpenAPI-URL
  • Överföra en Postman-samling V1

  Så här skapar du en anpassad anslutningsapp

  Överför en ikon för din anpassade anslutningsapp. Fälten Beskrivning, Värd och Bas-URL fylls vanligtvis i automatiskt med information från OpenAPI-filen. Om de inte fylls i automatiskt kan du lägga till information till dessa fält. Välj Fortsätt.

 4. Ange egenskaper för autentisering på fliken Säkerhet.

  Autentiseringstyper

  • Autentiseringstypen fylls i automatiskt baserat på vad som har definierats i OpenAPI securityDefinitions-objektet. Nedan visas ett exempel på OAuth2.0.

   "securityDefinitions": {
     "AAD": {
     "type": "oauth2",
     "flow": "accessCode",
     "authorizationUrl": "https://login.windows.net/common/oauth2/authorize",
     "scopes": {}
     }
   },
   
  • Om OpenAPI-filen inte använder objektet securityDefintions behövs inga ytterligare värden.

  • När du använder en Postman-samling fylls autentiseringstyp endast i automatiskt när du använder autentiseringstyper som stöds, till exempel OAuth 2.0 eller Basic.

  • Exempel på hur du konfigurerar autentisering med Azure Active Directory (AAD) finns i Skapa ett anpassat webb-API för PowerApps.

 5. På fliken Definitioner fylls alla åtgärder som definierats i din OpenAPI-fil eller Postman-samling, tillsammans med begäran- och svarsvärden, i automatiskt. Om alla nödvändiga åtgärder har definierats kan gå du till steg 6 i registreringsprocessen utan att göra några ändringar på den här skärmen.

  Fliken Definition

  Om du vill redigera befintliga åtgärder eller lägga till nya åtgärder till en anpassad anslutningsapp ska du fortsätta att läsa nedan.

  1. Om du vill lägga till en ny åtgärd som inte redan finns i din OpenAPI-fil eller Postman-samling ska du välja Ny åtgärd i det vänstra fönstret och fylla i avsnittet Allmänt med namn, beskrivning och synlighet för åtgärden.
  2. I avsnittet Förfrågan väljer du Importera från exempel längst upp till höger. Klistra in en exempelförfrågan i formuläret till höger. Exempelförfrågan finns vanligtvis i API-dokumentationen, där du kan hämta information för att fylla i fälten Verb, Fråge-URL, Rubriker och Brödtext. Ett exempel visas i Text Analytics API-dokumentationen.

   Importera från exempel

  3. Välj Importera för att slutföra definitionen av förfrågan. Definiera svaret på ett liknande sätt.

 6. När du har definierat alla åtgärder väljer du Skapa för att skapa din anpassade anslutningsapp.

 7. När du har skapat en anpassad anslutningsapp går du till fliken Testa för att testa de åtgärder som definierades i API:t. Välj en anslutning och ange indataparametrar för att testa en åtgärd.

  Testa anpassad anslutningsapp

  Om anropet lyckas får du ett giltigt svar.

  Testa API-svar

Använda en anpassad anslutningsapp

Nu när du har registrerat ditt API lägger du till den anpassade anslutningsappen i din app på samma sätt som för andra datakällor. Vi kommer att gå igenom ett kort exempel. Mer information om dataanslutningar finns i Lägga till en dataanslutning i PowerApps.

 1. Klicka eller tryck på Lägg till datakälla i det högra fönstret i PowerApps Studio.

 2. Klicka eller tryck på den anpassade anslutningsappen som du har skapat.

 3. Slutför alla steg som krävs för att logga in på tjänsten som du vill ansluta till. Om ditt API använder OAuth-autentisering visas eventuellt en inloggningsskärm. För autentisering med API-nyckel kan du uppmanas att ange ett nyckelvärde.

 4. Anropa API:t i din app. I vårt exempel skapade vi en app som skickar text till Cognitive Services och får tillbaka ett sentimentresultat på 0 till 1, som appen visar i procent.

  • Om du börjar skriva ”Az” i formelfältet med den här anslutningsappen visas API:t och vilka åtgärder som är tillgängliga.

  • Det fullständiga anropet ser ut så här, där vi skickar in text från kontrollen TextInput och får tillbaka ett resultat som visas i appen:

   'AzureMachineLearning-TextAnalytics'.Sentiment({documents:Table({language:"en",id:"1",text:TextInput.Text})}).documents.score)
   
  • Vi arbetar lite mer i programmet för att hantera de data som kommer tillbaka, men det är inte så komplicerat.

Den färdiga appen ser ut som på följande bild. Det är en enkel app, men den får kraftfulla funktioner genom att anropa Cognitive Services via en anpassad anslutningsapp.

Kvot och begränsning

 • Se sidan PowerApps-priser för information om kvoter för anpassade anslutningsappar. Anpassade anslutningsappar som delas med dig räknas inte mot kvoten.
 • Användare kan göra upp till 500 anrop per minut för varje anslutning som skapats på en anpassad anslutningsapp.

Dela din anpassade anslutningsapp

Nu när du har en anpassad anslutningsapp kan du dela den med andra användare i din organisation. Tänk på att när du delar en anslutningsapp kan andra börja bli beroende av den och om du tar bort en anpassad anslutningsapp tas alla anslutningar till API:t bort. Om du vill skapa en anslutningsapp för användare utanför organisationen finns information i Översikt över certifiering av anpassade anslutningsappar i PowerApps.

 1. I den vänstra menyn på powerapps.com klickar du på Anslutningar. Välj knappen med tre punkter (...) och välj sedan Hantera anpassade anslutningsappar i det övre högra hörnet.

  Ny anslutning

 2. Välj knappen med tre punkter (...) för din anslutningsapp och välj sedan Visa egenskaper.

  Visa anslutningsappens egenskaper

 3. Välj ditt API, välj Dela och ange sedan de användare eller grupper som du vill bevilja åtkomst till ditt API.

  Dela anpassad anslutningsapp

 4. Välj Spara.

Nästa steg

Lär dig hur du skapar en Postman-samling

Använd ett ASP.NET Web API.

Registrera ett Azure Resource Manager API.