Information om kända begränsningar finns i Common issues and resolutions (Vanliga problem och lösningar).

30 oktober

 1. Visa alla regler i en app, inte bara reglerna för den markerade kontrollen.
 2. Lägg till de ikoner som appskaparna efterfrågar mest.
 3. Förbättrade prestanda för appar på Android- och iOS-enheter.

20 september

 1. När du har sparat en app för första gången, sparas ytterligare ändringar varannan minut automatiskt som standard.
 2. Det är enkelt att skapa regler för villkorsstyrd formatering utan att skriva uttryck. Ange helt enkelt ditt villkor och utforma sedan resultaten på PowerApps arbetsyta.
 3. Det är enklare att konfigurera formulär, gallerier och datatabeller med ett datafönster i fullhöjd som visas när en kontroll läggs till.
 4. Hämta sammanhangsbaserade snabbtips som hjälper dig att skapa en app, oavsett om du startar från en tom app, en mall, en datakälla eller SharePoint.

6 september

 1. Spåra användning i en inbäddad instrumentpanel i Power BI för appar som du skapar.
 2. Dela upp en textsträng i delar genom att använda en avgränsare med hjälp av funktionen Split.

15 augusti

 1. Hämta en lista över appar som används i din organisation.
 2. Delegera funktionerna Sum, Average, Min och Max för SQL Server.

26 juli

 1. Visa en Power BI-panel inuti en app.
 2. Använd funktionen Coalesce för att ersätta ett tomt värde men lämna övriga värden.
 3. Använd funktionen EndsWith för att testa om en textsträng finns i slutet av en annan textsträng.
 4. Använd operanderna And, Or eller Not i formler.

12 juli

 1. Konfigurera egenskaper för kontroller enklare med hjälp av rutan till höger.
 2. Konfigurera egenskapen DisplayMode för en indatakontroll så att visninge av data, redigering av data eller ingetdera stöds.
 3. Återställ en indatakontroll till dess standardvärde med hjälp av funktionen Reset.
 4. Skapa globala variabler med hjälp av funktionen Set.
 5. Visa, skapa eller redigera en post i samma formulär.

13 juni

 1. Spara ändringar i en delad app och publicera dem senare.
 2. Lägg till förifyllda gallerier med snygga layouter som automatiskt visar data från några av de mest använda standardentiteterna i Common Data Service.
 3. Anpassa kolumnerna i en datatabellkontroll och kopiera och klistra in den typen av kontroll.
 4. Ångra/gör om ändringar och skapa/redigera flöden i PowerApps Studio för webben.
 5. Ange en SharePoint-lista efter namn om den inte visas som standard.
 6. Konfigurera en formulärkontroll med ett förbättrat användargränssnitt.
 7. Kör en beteendeformel när en app öppnas.

26 maj

 1. Identifiera och välj kontroller på ett enklare sätt genom att navigera i en lista med skärmar.
 2. Skapa formulär med flera kolumner med en ny funktion i kontrollerna Visa formulär och Redigera formulär.
 3. Förbättringar av datatabeller, inklusive stöd för statiska datakällor, standardfält och ändring av storlek på kolumner för appanvändare.
 4. Enklare att formatera datum och konvertera mellan lokal tid och UTC.
 5. Samtidig redigering som gör att appar skadas förhindras.
 6. Öka dina kunskaper i en individuell miljö (alltid kostnadsfritt).

5 maj

 1. Navigera enklare i verktygsfältet och öppna hjälpen från verktygstips.
 2. Läs från exempelappar som visar dina data, inte falska data.
 3. Öppna och redigera exempelappar i PowerApps Studio för webben.
 4. Välj typ av Gallerikontroll enklare och välj från en mängd olika layouter.
 5. Visa data i tabellformat med kontrollen Datatabell.
 6. Använd skärmmallar för vanliga datamönster.
 7. Bläddra bland miljöer i en alfabetisk lista med tydligare etiketter.
 8. Administratörer kan visa användarlicenser för PowerApps och Microsoft Flow.