Den här artikeln visar dig hur du återställer en app till en tidigare version som har sparats i molnet från ditt PowerApps-konto.

Återställ en app från ditt konto

  1. Öppna powerapps.com och klicka eller tryck på Appar i vänster navigeringsfält.

  2. (valfritt) Nära övre vänstra hörnet kan du filtrera listan över appar, för att enbart visa de appar som du äger eller bidrar till.

    OBS! Kontrollera att du befinner dig i rätt miljö om den app du vill återställa inte visas.

  3. Nära den högra kanten, klickar du eller knackar på informationsikonen för den app du vill återställa.

  4. Klicka eller knacka på fliken Versioner och sedan på Återställ för den version som du vill återställa.

  5. Klicka eller tryck på Återställ i bekräftelsedialogrutan.

    En ny version läggs till i listan.

Fler resurser

Dela en app
Ändra appens namn och panel
Ta bort en app