När du sparar ändringar i en app publiceras ändringarna automatiskt endast för dig själv och andra som har behörighet att redigera appen. När du har gjort dina ändringar måste du uttryckligen publicera dem för att de ska bli tillgängliga för alla som appen delas med.

Information om hur du delar en app finns i Dela en app.

Spara ändringar i en app

Klicka eller tryck på SparaArkiv-menyn i PowerApps Studio (på den vänstra kanten) och gör sedan något av följande:

  • Om du aldrig har sparat appen tidigare anger du ett namn på appen och klickar eller trycker sedan på Spara.

    Spara en ny app

  • Om appen aldrig har sparats klickar eller trycker du på Spara.

    Spara en uppdaterad app

PowerApps kan också regelbundet spara appen varannan minut. Om du har sparat appen en gång, fortsätter PowerApps att spara en version av appen med jämna mellanrum utan att användaren behöver trycka på Spara. Författarna kan aktivera eller inaktivera inställningen Spara automatiskt på fliken Konto i menyn Arkiv.

Inställningen Spara automatiskt

Publicera en app

  1. Klicka eller tryck på SparaArkiv-menyn (på den vänstra kanten) i PowerApps Studio och klicka eller tryck sedan på Publicera den här versionen.

    Publicera en app

  2. Tryck eller klicka på Publicera den här versionen i dialogrutan Publicera för att publicera appen till alla användare som appen delas med.

Granska publicering

Identifiera den driftsatta versionen

Klicka eller tryck på ApparArkiv-menyn (på den vänstra kanten) på powerapps.com, klicka eller tryck på informationsikonen för en app och klicka eller tryck sedan på fliken Versioner.

Live-versionen är publicerad för alla som appen delas med. Den senaste versionen av en app är endast tillgänglig för de som har behörighet att redigera appen.

Publicera från portalen

Om du vill publicera den senaste versionen klickar eller trycker du på Publicera den här versionen och sedan på Publicera den här versionen i dialogrutan Publicera.

Nästa steg