Skanna olika typer av streckkoder genom att skapa en app och köra den på en enhet, till exempel en telefon med kamera. Den numeriska motsvarigheten till streckkoden visas i kontrollen Etikett och du kan överföra dessa data till en mängd olika datakällor.

Om du inte är bekant med PowerApps kan du läsa Komma igång.

Kända begränsningar

 • Streckkoder ska vara minst 1" (2,5 cm) höga och 1,5" (4 cm) breda.
 • Om du vill skanna streckkoder med hjälp av en telefon håller du den stående och flyttar den långsamt från 7" (18 cm) till 10" (25 cm) från streckkoden.
 • Långa streckkodstyper (till exempel I2of5 som kan bestå av minst 15 tecken) kan ge trunkerade eller andra felaktiga resultat, särskilt om streckkoden är otydlig.
 • På iPhone- och Android-enheter kan du ange egenskapen Height för kontrollen Barcode, men en fast proportion anger bredden.
 • Du kan behöva ange egenskapen Scanrate för kontrollen Barcode till 35 eller mindre.
 • Om du vill undvika att minnet tar slut på enheter som kör iOS, anger du egenskapen Height för kontrollen Barcode till 700 (eller lägre) och egenskapen Scanrate till 30.
 • Om enheten får slut på minne och appen låser sig, startar du om appen.

Skapa en tom app

 1. Registrera dig för PowerApps och gör sedan något av följande:

  • Öppna PowerApps i en webbläsare på en enhet som har en kamera.
  • Installera PowerApps från Windows Store på en enhet som har en kamera. Öppna PowerApps, logga in och tryck på Nytt på menyn Arkiv (längs vänsterkanten).
 2. Under Börja med en tom arbetsyta eller en mall, klickar eller trycker du på Layout för mobil i rutan Tom app.

  Skapa en app från grunden

 3. Om du inte har använt PowerApps förut kan du lära dig viktiga delar av appen i rundturen (annars klickar eller trycker du på Hoppa över).

  Startskärmen för den korta rundturen

  Obs! Du kan ta rundturen senare genom att trycka på frågetecknet i det övre högra hörnet och sedan trycka på Take the intro tour (Ta rundturen).

Lägga till en streckkodskontroll

 1. Klicka eller tryck på Media på fliken Infoga och sedan på Streckkod.

  Lägga till en streckkodsläsare

 2. Kontrollera att kontrollen Streckkod är markerad genom att se om en markeringsruta (med handtag för att ändra storlek på kontrollen) omger den.

  Markeringsruta

 3. På fliken Start klickar eller trycker du på Barcode1. Skriv eller klistra in MyScanner under Byt namn.

  Tips: Den första streckkodskontrollen som du lägger till heter Barcode1 som standard. Om du tar bort den kontrollen och lägger till en annan streckkodskontroll, får den namnet Barcode2 som standard. Genom att manuellt byta namn på en kontroll, säkerställer du att formler refererar till kontrollen med dess rätta namn.

  Byta namn på streckkodskontrollen

Lägg till en textindatakontroll

 1. Klicka eller tryck på Text på fliken Infoga och sedan på Textindata.

  Om fliken Infoga inte syns maximerar du PowerApps-fönstret.

  Lägga till en textindatakontroll

 2. Dra markeringsrutan (inte i storlekshandtagen) runt textindatakontrollen nedåt tills den visas under MyScanner.

  Etikett med markeringsruta

 3. Medan textindatakontrollen fortfarande är markerad kontrollerar du att Default syns i listan med egenskaper. Skriv eller klistra sedan in MyScanner.Text i formelfältet.

  Textegenskap i etikettkontrollen

Ändra streckkodstyp

 1. Klicka eller tryck på Kontroller på fliken Infoga och sedan på Nedrullningsbar listruta.

  Lägga till en listruta

 2. Flytta listrutekontrollen så att den visas under de andra kontrollerna på skärmen.

  Flytta en listruta

 3. När listrutekontrollen fortfarande är markerad kontrollerar du att egenskapslistan visar Items. Skriv eller klistra in följande textsträng i formelfältet:
  [Codabar, Code128, Code39, Ean, I2of5, Upc]

  Ange egenskapen Items för listrutan

 4. På fliken Start byter du namn på listrutekontrollen till ChooseType.

  Byta namn på listrutan

 5. Klicka eller tryck på MyScanner för att välja den, kontrollera att egenskapslistan visar BarcodeType och skriv eller klistra in följande textsträng i formelfältet:
  ChooseType.Selected.Value

Testa appen

 1. Öppna förhandsgranskningsläget genom att trycka på F5 (eller genom att klicka eller trycka på uppspelningsknappen i det övre högra hörnet).

  Öppna förhandsgranskningsläget

 2. Håll en streckkod framför kameran på enheten tills den numeriska komponenten i streckkoden visas i kontrollen Etikett.

  Om den numeriska komponenten inte visas, provar du ett annat alternativ i listan BarcodeType. Om rätt data fortfarande inte visas, skriver du det korrekta numret i indatatextkontrollen.

Nästa steg

 • Anslut appen till en datakälla och konfigurera funktionen Patch så att användarna kan spara resultaten.
 • Lägg till en listrutekontroll och konfigurera den så att användarna kan välja vilken typ av streckkod som de vill skanna.
 • Lägg till en skjutreglagekontroll och konfigurera den så att användarna kan ändra skanningshastigheten eller höjden på streckkodskontrollen.