Anpassa en app genom att ändra storlek och orientering för skärmen.

Förutsättningar

 1. Skapa en app eller öppna en för redigering.
 2. Klicka eller tryck på Appinställningar i Arkiv-menyn.

Ändra storlek och orientering för skärmen

 1. Under Appinställningar klickar eller trycker du på Skärmstorlek + orientering.

  Alternativ för att ändra skärmens storlek och orientering av en app

 2. I listan Orientering klickar eller trycker du på Stående eller Liggande.

 3. (Endast appar för surfplattor) Under Höjd-bredd-förhållande klickar eller trycker du på det förhållande som matchar målenheten för den här appen.

  Ändra höjd-bredd-förhållande för en app för surfplattor

 4. Under Lås höjd-/breddförhållandet anger du antingen eller Av.

  Om du låser förhållandet behåller appen lämpligt förhållande för en telefon. Om programmet körs på en annan typ av enhet visas appen felaktigt och kan visa oönskade resultat. Om du låser upp höjd-/breddförhållandet justeras appen till enhetens förhållande som den körs på.

 5. Under Lock orientation (Lås orientering) väljer du antingen Av eller .

  Om du låser appens orientering behåller appen den orientering du anger. Om appen körs på en enhet för vilken skärmen är i en annan orientering visas appen felaktigt och kan visa oönskade resultat. Om du låser upp appens orientering anpassas den till skärmens orientering på den enhet där den körs.

 6. Tryck på Apply (Verkställ) för att spara ändringarna.

Nästa steg

På menyn Arkiv väljer du Spara för att publicera appen på nytt med de nya inställningarna.