Du kan dela Excel-data med dina appanvändare i en molnkonto, till exempel OneDrive.

Du kan till exempel skapa en app som visar namn och telefonnummer i gruppen teknisk support på ditt företag. Informationen lagras i ett Excel-kalkylblad som du placerar i en mapp i Dropbox. Du delar sedan mappen med dina app-användare så att de kan se namn och telefonnummer.

Du måste dela data så att användare kan köra och ändra din app. Användare som inte har delningsbehörighet kan inte se data i Excel-filen.

Det här avsnittet visas hur du kan dela data i Excel med hjälp av Dropbox, OneDrive och Google Drive. Om du vill skapa en app som visar data från en Excel-fil, se Skapa en app från en datamängd.

Dela data i Dropbox

 1. Logga in på Dropbox med samma konto som du använde för att skapa en anslutning från PowerApps till Dropbox.

 2. Välj den mapp som innehåller Excel-filen och välj sedan Dela:

  Kommandot Share

 3. Ange den e-postadress som dina appanvändare använder för att logga in på Dropbox i dialogrutan.

  Dela på Dropbox

 4. Om appanvändarna ska lägga till, ändra eller ta bort data i din app, väljer du Får redigera. Annars väljer du Får läsa.

 5. Välj Dela.

Mer information finns i Delade på Dropbox.

Dela data i OneDrive

 1. Logga in på OneDrive med samma konto som du använde för att skapa en anslutning från PowerApps till OneDrive.

 2. Välj den mapp som innehåller filen och välj sedan Dela:

  Kommandot Share

  OBS! I OneDrive för företag delar du själva filen, inte mappen som innehåller filen.

 3. Välj e-post i dialogrutan.

  Dela via e-post

 4. Ange e-postadresser som app-användare kan använda för att logga in på OneDrive och välj sedan Dela.

  Ange en användare

Mer information finns i Dela OneDrive-filer och mappar.

Dela data i Google Drive

 1. Logga in på Google Drive med samma konto som du använde för att skapa en anslutning från PowerApps till Google Drive.

 2. Högerklicka på den mapp som innehåller Excel-filen och välj sedan Dela.

  Kommandot Share

 3. Ange den e-postadress som dina appanvändare använder för att logga in på Google Drive i dialogrutan:

  Ange en användare

 4. Om appanvändarna ska lägga till, ändra eller ta bort data i din app, väljer du Får redigera i listan med behörigheter. Annars väljer du Får läsa.

 5. Välj klar.

Mer information finns i Dela Google Drive-filer och -mappar.

Kända begränsningar

Om du vill ha information om hur du delar Excel-data i din organisation så granska dessa begränsningar.