Innan du ska dela en app bör du överväga vilka typer av resurser som den bygger på, till exempel en eller flera av följande:

  • en anslutning till en datakälla
  • en lokal datagateway
  • en anpassad anslutningsapp
  • en Excel-arbetsbok eller annan tjänst
  • ett flöde

Vissa av dessa resurser delas automatiskt när du delar appen. Andra resurser kräver att du eller de personer som du delar appen med vidtar ytterligare åtgärder för att appen ska fungera som förväntat.

Du kan också dela dina anslutningar, anpassade anslutningsappar och din lokala datagateway med hela din organisation.

Anslutningar

Vissa typer av anslutningar, som till exempel SQL Server, delas automatiskt men andra kräver att användarna skapar egna anslutningar till datakällan eller källor i appen.

powerapps.com kan du bestämma om en anslutning ska delas automatiskt och du kan uppdatera behörigheten att dela. I det vänstra navigeringsfältet klickar eller trycker du på Hantera, klickar eller trycker på Anslutningar och klickar eller trycker sedan på en anslutning. Om fliken Dela visas kommer anslutningen att delas automatiskt.

Dela flik i anslutningens informationssida

Lokal datagateway

Om du skapar och delar en app som innehåller data från en lokal datakälla kommer denna lokala datagateway i sig och vissa typer av anslutningar till denna gateway att delas automatiskt. Alla anslutningar som inte delas automatiskt kan delas manuellt (som i föregående avsnitt), eller du kan låta appen uppmana användare att skapa egna anslutningar. För att visa den anslutning eller de anslutningar som en gateway har konfigurerats med:

  1. I det vänstra navigeringsfältet på powerapps.com klickar eller trycker du på Hantera och klickar eller trycker sedan på Gatewayer.
  2. Klicka eller tryck på en gateway och klicka eller tryck sedan på fliken Anslutningar.

Obs: Om du delar en eller flera anslutningar manuellt kan du behöva dela om dessa under följande omständigheter: - Du lägger till en lokal datagateway i en app som du redan har delat. - Du ändrar den uppsättning användare eller grupper som du redan har delat en app med som har en lokal datagateway.

Anpassade anslutningsappar

När du delar en app som använder en anpassad anslutningsapp delas den automatiskt, men användarna måste skapa egna anslutningar till den.

powerapps.com kan du visa eller uppdatera behörigheter för en anpassad anslutningsapp. I det vänstra navigeringsfältet klickar eller trycker du på Hantera, klickar eller trycker på Anslutningar och klickar eller trycker sedan på Ny anslutning (i det övre högra hörnet). Klicka eller tryck på Anpassad och klicka eller tryck på en anpassad anslutningsapp för att visa information om den.

Excel-arbetsböcker

Om en delad app använder data som inte alla användare har åtkomst till (till exempel en Excel-arbetsbok i ett molnlagringskonto), dela data.

Flöden

Om du delar en app som innehåller ett flöde uppmanas användare som kör appen att bekräfta eller uppdatera alla anslutningar som använder sig av flödet. Dessutom kan endast den person som skapade flödet anpassa dess parametrar. Du kan till exempel skapa ett flöde som skickar e-post till en adress som du anger, men andra användare kan inte ändra den här adressen.