Det är bra att kunna skapa appar som möter dina egna verksamhetsbehov, men magin med PowerApps är när man delar apparna med andra. I det här avsnittet ska vi prata om hur man delar appar med specifika användare eller säkerhetsgrupper, eller så kan du dela med hela din organisation.

Öppna dela app-skärmen

Om du vill dela en app, måste du öppna powerapps.com. Vi stöder inte längre appdelning i PowerApps Studio eller PowerApps Mobile.

Från PowerApps Studio

 • Alternativ 1 – Klicka eller tryck på DelaArkiv-menyn.

  Arkiv och Dela

 • Alternativ 2 – Klicka eller tryck på ÖppnaArkiv-menyn, och klicka eller tryck sedan på en apps delningsikon.

  Ellips och Dela

Från powerapps.com

 • Klicka eller tryck på Appar i det vänstra navigeringsfältet, sedan på ellipsen (...) och därefter på Dela.

  Ellipsis i portalen

Dela en app

Härifrån kan du dela en app genom att följa de här stegen.

 1. Ange namnen på en eller flera användare eller säkerhetsgrupper i Azure Active Directory, eller så anger du att du vill dela appen med hela organisationen. Observera att du bara kan dela med behörigheten användare när du delar med hela organisationen.

  Ange användare på powerapps.com

 2. Ange behörighetsnivån:

  • Användare: Användare eller grupper kan köra appen, men inte dela den.
  • Deltagare: Användare eller grupper kan köra appen, anpassa den och dela den anpassade versionen till andra användare.

   Dela app portalen

 3. Klicka eller tryck för att Spara.

Upprepa steg 1 i den här proceduren om du vill ändra behörigheter för en användare eller en grupp, och ange sedan ett annat alternativ i listan över behörigheter för användaren eller gruppen. Om du vill ta bort alla behörigheter för en användare eller grupp klickar eller trycker du på ikonen x för användaren eller gruppen.

Skicka e-postmeddelande

När du delar en app, kan du välja om du vill meddela användare eller en säkerhetsgrupp via e-post. Om du väljer det här alternativet, skickas ett e-postmeddelande till användaren eller användarna eller säkerhetsgrupperna. E-postmeddelandet innehåller en länk till appen. Vid behov uppmanas användarna att registrera sig för och installera PowerApps.

Observera att olika e-postmallar skickas beroende på den behörighet som du väljer att dela appen med. När du delar appen med behörigheten Användare så innehåller e-postmeddelandet länken för att köra appen. När du delar appen med behörigheten Deltagare så innehåller e-postmeddelandet en länk för att redigera appen i PowerApps Studio eller köra appen.

Hur ser mina användare appen jag delat?

När du har delat en app med en eller flera användare eller säkerhetsgrupper, ser de appen olika beroende på hur vilken behörighet du delat appen med.

Om du har delat appen med användarbehörighet

Kommer personerna du delat appen med att få ett e-postmeddelande om du har markerat den kryssrutan på appens delningsskärm. I e-postmeddelandet kan de klicka eller trycka på en länk för att köra appen i Dynamics 365. Vi kommer snart att stödja universella länkar, vilket innebär att om du har PowerApps Studio eller PowerApps Mobile installerat så kommer appen att öppnas i PowerApps Studio eller PowerApps Mobile.

Användare kan även upptäcka appen i AppSource på Dynamics 365 (till exempel om du inte skickat ett e-postmeddelande). Läs mer om hur användare kan få appar via AppSource.

Om du har delat en app med behörigheten Deltagare

Kommer personerna du delat appen med att få ett e-postmeddelande om du har markerat den kryssrutan på appens delningsskärm. I e-postmeddelandet kan de klicka eller knacka på en länk som öppnar appen direkt för redigering med PowerApps Studio för webben. Det finns också en länk för att köra programmet i Dynamics 365. Vi kommer snart att stödja universella länkar, vilket innebär att om du har PowerApps Studio eller PowerApps Mobile installerat så kommer appen att öppnas i PowerApps Studio eller PowerApps Mobile.

Användare kan även upptäcka appen på powerapps.com (om du t.ex. inte skickade något e-postmeddelande). Det är ett hem där appskapare kan bläddra genom alla appar som de skapat eller som har delats med dem med behörigheten Deltagare. Dynamics 365 däremot, är där användare kan köra appar från PowerApps samt andra företagsappar på ett snabbt sätt.

Andra saker att känna till

 • Om du vill dela en app, måste du spara den till molnet, inte lokalt.

 • Innan du delar en app, bör du överväga vilka användare och säkerhetsgrupper som du kommer att dela den med och vilken roll du vill var och en av dem att ha: användare eller deltagare. Om du delar en app med en grupp får de befintliga medlemmarna i gruppen och alla som tillkommer i gruppen, de behörigheter som du angett. Personer som lämnar gruppen förlorar de behörigheterna, såvida de inte är medlemmar i en annan grupp som också har åtkomst till appen eller om du specifikt gett dem behörigheterna.

 • Alla medlemmar i en grupp har samma behörighet för en app som gruppen i stort har. Du kan dock ange högre behörighet för en eller flera medlemmar i gruppen så att de får större åtkomst. Du kan till exempel dela en app med säkerhetsgrupp A med behörigheten användare. Varje medlem i säkerhetsgrupp A kan då köra appen. Nu delar du appen med användare B, som är del av säkerhetsgrupp A, med behörigheten deltagare. Användare B kan nu redigera appen medan de andra i säkerhetsgrupp A bara kan använda den. Om du anger lägre behörighet för en eller flera medlemmar i en grupp har de fortfarande de behörigheter som du har tilldelat den övergripande gruppen.

 • Du kan dela en app med hela din organisation, men tänk igenom om alla verkligen behöver åtkomst till din app.

 • Var medveten om att de ändringar du gör i en delad app går vidare till de personer som du delat den med så snart du sparar ändringarna. Detta kan vara bra om du förbättrar appen, men kan även påverka andra om du tar bort eller avsevärt ändrar på funktioner.

 • Innan du delar en app, bör du ge den ett meningsfullt namn och en beskrivning så att folk vet vad din app handlar om och kan hitta den lätt i en lista. Klicka eller tryck på AppinställningarArkiv-menyn i PowerApps Studio och ge en beskrivning.

Appbeskrivning

Appdelning och resurserna appen använder

De flesta appar förlitar sig på minst en av följande resurstyper:

 • en anslutning till en datakälla
 • en lokal datagateway
 • en anpassad anslutningsapp
 • en Excel-arbetsbok eller annan tjänst
 • ett flöde

Användare och deltagare behöver behörigheter för alla dataanslutningar och gatewayer som appen använder. Vissa behörigheter medföljer appen implicit, men andra måste beviljas explicit. Mer information finns i Dela appresurser.

När du delar en app som använder Common Data Service, ser du informationsfältet som säger att du måste dela körningsbehörighet till Common Data Service separat. Om du inte har behörighet att göra det så bör du kontakta din miljöadministratör. Läs mer om säkerhet för Common Data Service.

Appresurser vid delning

Vad stöds inte?

 • Du kan dela till en säkerhetsgrupp men inte en distributionsgrupp.
 • Du kan dela appar med användare i din organisation, men inte användare i en annan klientorganisation.
 • Du kan dela en app från powerapps.com men inte från PowerApps Studio. (Öppna powerapps.com genom att klicka eller trycka på en delningsikon i PowerApps Studio.)
 • Du kan dela en app vidare om du har behörigheten deltagare (inte användare) för den appen.